Fond malých projektov INTERREG V-A SK – CZ

 

 


Žilinský samosprávny kraj bude v programovom období 2014-2020 vykonávať správcu Fondu malých projektov na slovensko-českom pohraničí v rámci programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika,ktorý je určený primárne na podporu miestnych cezhraničných aktivít.

Prostredníctvom Strešného projektu si mestá , obce a verejné subjekty, budú môcť realizovať malé projekty, ktorých hlavným cieľom bude rozvoj a posilnenie spolupráce medzi komunitami na oboch stranách hranice najmä v oblasti kultúry, vzdelávania, cestovného ruchu ako aj v sociálnej a ekonomickej oblasti.

Celková alokácia určená pre malé projekty v rámci Strešného projektu pre celé oprávnené územie predstavuje 9 014 000,- EUR z prostriedkov Európskej únie.

Všetky informácie budú priebežne aktualizované v tejto sekcii www stránky.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 24.02.2021

Sekcie


Jazykové verzie webstránky