7. august 2013

Pošlite aj Vy tip na výnimočnú osobnosť kraja

  Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 7. august 2013

Už po tretíkrát majú obyvatelia Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) možnosť navrhnúť významné osobnosti zo svojho okolia, ktoré sa veľkou mierou pričinili k rozvoju a prezentácii kraja. Žilinská župa opäť hľadá výnimočných ľudí, ktorým udelí jedno zo svojich ocenení. „Je pre nás cťou oceniť osobnosti z nášho kraja, ktoré sa zaslúžili o šírenie dobrého mena našej župy doma i v zahraničí. Som si istý, že medzi nami žije množstvo mimoriadnych ľudí, ktoré si zasluhujú ocenenie a náš obdiv. Vyzývam preto všetkých obyvateľov Žilinského kraja, aby do konca augusta poslali svoje návrhy a nominácie na ocenenia a doručili ich v písomnej podobe poštou, osobne alebo e-mailom na Úrad Žilinského samosprávneho kraja,“ uviedol predseda ŽSK Juraj Blanár.
Návrhy musia obsahovať charakteristiku zásluh navrhovaných osôb, ich súhlas s nomináciou a odôvodnenie predloženého návrhu. Župan môže na návrhy občanov, poslancov Zastupiteľstva ŽSK, občianskych združení, umeleckých a vedeckých inštitúcií odovzdať jedno z troch ocenení - Cenu ŽSK, Pamätnú plaketu alebo Litteras Memoriales. Tipy na ocenených možno zasielať do 31. augusta 2013. V roku 2012 udelil ŽSK ocenenia scénografovi Jozefovi Cillerovi, džudistovi a trénerovi Jánovi Petejovi. Obaja ocenení si prebrali Cenu ŽSK pri príležitosti životného jubilea. Plaketu si prebrali i manželia Kužmovci za dlhoročnú prácu s Detským folklórnym súborom Kelčovan.
V minulosti Cenu ŽSK získali pedagóg a ochranár Ján Pagáč, cyklista Peter Sagan, ako aj Zlatoň Babík, dirigent a vedúci detského speváckeho zboru. Pamätnú plaketu si z rúk predsedu ŽSK prevzali lekári Igor Čombor a Karol Chrenko za celoživotný prínos v oblasti zdravotníctva.

 


Mgr. Hana Danová
hovorkyňa ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky