24. apríl 2013

Zimná údržba ciest stála kraj viac ako 3 milióny eur

Správa ciest ŽSK bude zhoršený stav komunikácií riešiť veľkoplošnými vysprávkami

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 24. apríl 2013

Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) má za sebou náročné obdobie zimnej údržby, ktorá v sezóne 2012/2013 prišla už na konci októbra a jej posledný návrat sa konal počas sviatkov Veľkej noci, ale v niektorých oblastiach ako sú horské priechody, oblasť Oravy a Kysúc snežilo ešte aj počas víkendu 6 – 7. apríla 2013. Od roku 2010 išlo o zimu, ktorá mala najväčší počet zrážkových a snehových dní.
Závody Horné Považie, Kysuce, Liptov, Orava a Turiec Správy ciest ŽSK zabezpečovali zimnú údržbu 1357 km krajských ciest II. a III. triedy, ale i 480 km ciest I. triedy, ako aj troch úsekov rýchlostnej cesty R3 (obchvat Oravského Podzámku, obchvat Trstenej a obchvat Hornej Štubne) v dĺžke približne 18 km na základe zmlúv Správy ciest ŽSK so Slovenskou správou ciest a Národnou diaľničnou spoločnosťou.
Krajskí cestári prepluhovali na cestách II. a III. triedy počas zimy viac ako 160 tisíc km. Takmer 140 tisíc km tvorilo pluhovanie ciest s posypom, ktorého sa spotrebovalo spolu 45 tisíc ton inertného a 5 tisíc ton chemického posypu. „Celkové náklady na zimnú údržbu ciest II. a III. triedy za obdobie 2012/2013 boli vo výške 3,32 milióna eur, čo je o zhruba 400 tisíc eur menej ako počas obdobia 2011/2012. Striedanie a výkyvy počasia, vysoké úhrny zrážok však spôsobili výrazné zhoršenie stavebno-technického stavu ciest a množstvo výtlkov. Tie v plnom nasadení od polovice marca na spolu 85 km ciest II. a III. triedy začali riešiť naše závody v regiónoch pomocou nových infražiaričov, ktorými sa dali výtlky najefektívnejšie opravovať už v nepriaznivom počasí,“ informoval predseda ŽSK Juraj Blanár. „Z tohto počtu kilometrov ciest v kritickom stave sa počas roka 2013 plánuje opraviť 48 km položením nového asfaltového koberca,“ doplnil riaditeľ odboru dopravy a regionálneho rozvoja ŽSK Ivan Mokrý.
Počas zimnej sezóny bol počet mrazivých dní rovnaký ako v období 2011/2012, no tohtoročná zima bola oveľa bohatšia na snehové zrážky. Kým v minulom roku zaznamenala Správa ciest ŽSK 45 snehových dní, počas tejto zimy ich bolo až 56. Zrážkových dní bolo oproti minulej zime viac o 15, počet snehových dní sa zvýšil o 11. „Do zimnej údržby ciest bolo zapojených spolu 425 výkonných pracovníkov a 118 vlastných špeciálnych posýpacích vozidiel s priemerným vekom 21 rokov, ktorých prácu dopĺňali ďalšie mechanizmy ako nakladače, snehové frézy, traktory s radlicou, traktorové sypače, nákladné vozidlá a autogrédre. Za účelom zlepšenia údržby ciest zakúpila Správa ciest ŽSK v roku 2012 okrem drobnej mechanizácie aj 5 nových posýpacích vozidiel,“ uviedol jej riaditeľ Ivan Fábry.
„Najnáročnejšie na zimnú údržbu boli opäť úseky v typicky snehových oblastiach s vyššou nadmorskou výškou, akými sú hlavne horské priechody na jednotkách, a to Čertovica, Šturec, Kremnické Bane, Fačkovské sedlo, Javorník, Makov, Trstená, Príslop a Brestová. Na dvojkách sú to úseky na prechodoch Jasná, Nová Bystrica - Oravská Lesná, Jasenovo, Huty, Rovná Hora, Semeteš, Klokočov, ale aj ďalšie úseky na Orave, Liptove a Kysuciach,“ vysvetlil riaditeľ odboru dopravy Úradu ŽSK Ivan Mokrý.
Vzhľadom na výrazné zhoršenie stavebno-technického stavu ciest po tohtoročnej zime pristúpi ŽSK k súvislej obnove ciest formou veľkoplošnej vysprávky z vlastných zdrojov a eurofondov, konkrétne projektmi z Regionálneho operačného programu „Bezpečne na cestách Žilinského kraja“ a „Bezpečne do centra kultúry“ za viac ako 3,5 milióna eur. Žilinská krajská samospráva získala na opravu svojich ciest vo všetkých piatich regiónoch finančnú podporu i zo štátneho rozpočtu vo výške 828 974 eur.

Mgr. Hana Danová
hovorkyňa ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky