21. január 2013

Dopravná akadémia v Žiline sa stala Centrom odborného vzdelávania a prípravy pre automobilový priemysel

  Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 21. január 2013

V Dopravnej akadémii v Žiline dnes slávnostne otvorili Centrum odborného vzdelávania a prípravy (COVaP) pre automobilový priemysel. Krajská rada pre odborné vzdelávanie a prípravu odsúhlasila po preskúmaní dodržania náročných podmienok školou vznik centra k 1. 1. 2013. „Ide v poradí o štvrté centrum pre odborné vzdelávanie v našom kraji. Myslím si, že udelenie štatútu centra odborného vzdelávania svedčí o dlhodobom smerovaní a kvalite školy. Toto centrum zabezpečí prípravu na výkon povolania v automobilovom priemysle a doprave žiakom Dopravnej akadémie, ako i žiakom iných stredných odborných škôl. Zároveň bude poskytovať rekvalifikačné kurzy a celoživotné vzdelávanie pre potreby trhu práce pre záujemcov a firmy,“ uviedol počas otvorenia predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár.
Centrum naplno využije vo vzdelávacom procese sama Dopravná akadémia, ktorá má v školskom roku 2012/2013 v šiestich študijných odboroch a štyroch učebných odboroch spolu 738 študentov. „Udelenie Centra odborného vzdelávania a prípravy pre automobilový priemysel má pre nás veľký význam, pretože nás osobitne zviditeľňuje nielen pred rodičmi našich študentov a adeptmi o štúdium, ale i pred firmami, ktoré potrebujú garanciu odbornosti, napríklad pre rekvalifikačné kurzy,“ povedal riaditeľ Dopravnej akadémie v Žiline Rudolf Michalec. Vznik školy sa datuje do začiatku šesťdesiatych rokov 20. storočia a v súčasnosti škola spolupracuje s takmer 150 firmami v automobilovom priemysle a v odvetví dopravy. „Dopravná akadémia v Žiline má výborné podmienky na rozvoj a verím, že naplno využije svoj potenciál pri propagácii odborného vzdelávania,“ doplnil žilinský župan Juraj Blanár. Od roku 2005 bolo na rozvoj školy vynaložených z rôznych zdrojov takmer 2,4 milióna eur.
Okrem Dopravnej akadémie v Žiline sú zvyšné tri COVaP v Spojenej škole v Martine, a to pre strojárstvo a ostatnú kovospracujúcu výrobu, v Strednej odbornej škole elektrotechickej v Žiline pre elektrotechniku a v Strednej odbornej škole technickej v Čadci pre strojárstvo a elektrotechniku.

Hana Danová
hovorkyňa ŽSK

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky