19. december 2012

Žilinská župa má rozpočet 2013. Jeho prívlastok je zodpovedný

  Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 19.12.2012

Poslanci Žilinského samosprávneho kraja dnes schválili rozpočet na rok 2013. Najviac financií, vyše 63 mil. eur pôjde na oblasť stredného školstva, 28 mil. eur Žilinská župa vyčlenila na sociálne veci.
Žilinský samosprávny kraj by mal v budúcom roku hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom 136,89 mil. eur. Predseda ŽSK Juraj Blanár ho označil za zodpovedný. Zároveň tento rozpočet rešpektuje memorandum, ktoré kraje uzatvorili s vládou SR. „Aj v budúcom roku sa budeme správať zodpovedne nielen voči občanom, ale aj voči verejným financiám. Celkové úspory oproti roku 2012 predstavujú sumu 6,6 milióna eur,“ povedal Juraj Blanár. „Prioritou je udržanie zamestnanosti a zachovanie kvality poskytovaných služieb v sociálnej oblasti, školstve, zdravotníctve, kultúre a v oblasti dopravy.“
Schválený rozpočet na rok 2013 je výsledkom konsolidačného úsilia Žilinskej župy a zodpovedného prístupu k ozdraveniu verejných financií. V príjmoch sú najväčšou položkou daňové príjmy vo výške 64,8 mil. eur, transfery a granty tvoria sumu takmer 57 mil. eur a nedaňové príjmy dosahujú úroveň 10,2 mil. eur. ŽSK použije v roku 2013 pre sociálnu oblasť 28,4 mil. eur, čo je o 1,2 mil. eur viac ako v tomto roku. Pre dopravu, ktorá zahŕňa správu a údržbu ciest II. a III. triedy, ako aj financovanie výkonov vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave, je určená suma 20,3 mil. eur a 63 mil. eur pôjde do oblasti vzdelávania. ŽSK vyčlenil tiež 100 tisíc eur na financovanie realizovaných projektov, medzi ktoré patrí rekonštrukcia zariadení sociálnych služieb v Liptovskom Hrádku, Turií, Tvrdošíne a Oščadnici či rekonštrukcia kultúrnych inštitúcii ako Kysucká knižnica v Čadci a Oravská knižnica v Dolnom Kubíne. Schválený rozpočet na budúci rok znižuje zadlžovanie Žilinského samosprávneho kraja o 2,5 percenta (2,9 mil. eur).

Hana Danová
hovorkyňa ŽSK

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky