9. december 2011

- V pondelok 12. 12. 2011 sa schvaľuje krajský rozpočet

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 9. december 2011

Poslanci krajského zastupiteľstva budú schvaľovať na svojom poslednom tohtoročnom zasadnutí rozpočet na rok 2012. Ten ráta predovšetkým so spomaľovaním ekonomiky, nižším rastom miezd, a teda aj daňových príjmov. „Pre rok 2012 sme pripravili konzervatívny a pragmatický rozpočet, ktorého ambíciou je zachovať kvalitu poskytovaných služieb realizovaných zo zákona v sociálnej oblasti, v školstve, zdravotníctve, kultúre a v oblasti dopravy. Našou prioritou je tiež pokračovať v ďalšom čerpaní financií z eurofondov na rozvojové a investičné projekty. Mnohé už začaté investície prinesú ďalší rozvoj v regiónoch,“ povedal predseda Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Juraj Blanár. Vzhľadom na nižší príjem z daní, ktorý schválila vláda SR pre rok 2012, bude rozpočet nižší o 22,1 mil. eur. Čiže rozpočet pre rok 2011 je 153,4 mil. eur a pre 2012 je 131,29 mil. eur.
Z celkového rozpočtu kraja pre rok 2012 vo výške 131,29 milióna eur je pre sociálnu oblasť vyčlenená suma 27,22 mil. eur na domovy sociálnych služieb, krízové centrá, sociálne poradenstvo a sociálnu starostlivosť. Pre dopravu, ktorá zahŕňa správu a údržbu ciest II. a III. triedy, ako aj financovanie výkonov vo verejnom záujme v rámci prímestskej autobusovej dopravy, je určená suma 19,69 mil. eur a 64,33 mil. eur pôjde do oblasti vzdelávania.
ŽSK vyčlenil tiež 800 tisíc eur na financovanie realizovaných projektov, medzi ktoré patrí rekonštrukcia zariadení sociálnych služieb v Likavke, v Novoti a Turí či opravy medzinárodných úsekov ciest Turzovka-Bílá II. etapa, Oravská cesta, Modernizácia ciest Žywiec-Novoť alebo Rajcza-Oščadnica. Rozpočet ráta s dofinancovaním rekonštrukcie trate Historickej lesnej úvraťovej železničky vo Vychylovke a ďalšími novými projektami, na ktorých sa bude podieľať 5%-ným spolufinancovaním. Kraj plánuje zo svojho rozpočtu podporiť aj investičné projekty vo výške 2,2 milióna eur. „V tejto neľahkej dobe chceme pomôcť obciam a mestám, neziskovým a občianskym združeniam, či spoločenským, kultúrnym a športovým organizáciám, a preto navrhujeme tiež obnoviť grantový systém, na ktorý sme vyčlenili 90 tisíc eur,“ dodal Juraj Blanár.

Ing. Radka Kulaviaková
hovorkyňa ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky