8. november 2011

- Žilinský samosprávny kraj oceňuje významných rodákov
- Za mimoriadny prínos a prezentáciu kraja dostanú Cenu ŽSK

                            Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

                                                Žilina, 8. november 2011

Predseda Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Juraj Blanár predložil na novembrovom Zastupiteľstve ŽSK návrh na udelenie ocenenia Cena Žilinského samosprávneho kraja pre Jána Pagáča, pedagóga a zakladateľa jedinečnej medzinárodnej výstavy Ekoplagát, Petra Sagana, profesionálneho cyklistu a rodáka zo Žiliny a Zlatoňa Babíka, dirigenta a dlhoročného vedúceho detského speváckeho zboru Odborárik.

Zastupiteľstvo môže udeliť Cenu ŽSK osobnostiam, ktoré obzvlášť významným spôsobom prispeli k rozvoju a prezentácii nášho kraja, obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi a zaslúžili sa o šírenie dobrého mena Žilinského kraja a Slovenska doma i v zahraničí. Myslíme si, že navrhnuté osobnosti na ocenenie tieto náležitosti spĺňajú a my si ich takto uctíme,“ vyjadril vďaku za reprezentáciu domácim rodákom predseda ŽSK Juraj Blanár.

Ján Pagáč v tomto roku oslávil významné životné jubileum 80 rokov. Počas svojej pedagogickej praxe pôsobil na viacerých školách. Ako riaditeľ Správy národného parku Malá Fatra (1973 - 1992) sa zaslúžil o vznik Školy ochrany prírody, ktorá je jedinou na Slovensku.

Peter Sagan sa venuje cyklistike od detstva. Svoju všestrannosť využíval v horskej a cestnej cyklistike i cyklokrose. V roku 2007 ho vyhlásili za „talent roka slovenskej cyklistiky.“ Jeho talent podporovali a rozvíjali i pedagógovia v športovej triede Spojenej školy na Rosinskej ceste v Žiline, ktorej zriaďovateľom je ŽSK. V svetovej profesionálnej cyklistike reprezentuje Slovensko a háji farby tímu LIQUIGAS - Cannondale od roku 2010.

Dnes už 75-ročný Zlatoň Babík venoval svoj život hudbe. Začínal ako učiteľ slovenčiny a hudobnej výchovy. Dirigent stál pri zrode detského speváckeho zboru Odborárik, v ktorom pôsobil ako vedúci 40 rokov. Koncertovali na domácich, ale i zahraničných pódiách. Najvýznamnejšie ocenenia si do Žiliny priniesli z Japonska, Belgicka, Poľska i Slovenska.

Cena ŽSK môže byť udelená občanom Slovenskej republiky i cudzím štátnym príslušníkom, najviac však trom osobám ročne. K významným oceneným osobnostiam Cenou ŽSK patrí napríklad spisovateľ Ján Lenčo, režisér a scenárista Milan Matis, predseda Zboru Žilincov Štefan Massányi, fotograf Miroslav Cheben, slovenský motocyklový reprezentant Jaroslav Katriňák, športoví reprezentanti Lenka Gajarská a Michal Martikán, ale i akademický maliar Zdeno Horecký.

Ing. Radka Kulaviaková
hovorkyňa ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky