1. december 2011

- Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v Žilinskom kraji je zabezpečené

 Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

       Žilina, 1. december  2011

Včerajší deň bol posledným, kedy mali lekári nielen v Žilinskom samosprávnom kraji (ŽSK) možnosť stiahnuť svoje výpovede. ŽSK má vo svojich krajských nemocniciach v Liptovskom Mikuláši, Trstenej, Dolnom Kubíne a Čadci od 1. decembra 2011 zabezpečenú akútnu zdravotnú starostlivosť pre všetkých pacientov. Kysucká nemocnica s poliklinikou poskytuje svojim pacientom rovnako odkladnú ako aj neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Pracovný pomer ukončilo 8 lekárov a zatiaľ 4 prevzali príkaz na pracovnú povinnosť. V Dolnokubínskej nemocnici ukončil pracovný pomer 1 lekár, 28 prevzalo príkaz na pracovnú povinnosť a poskytujú akútnu zdravotnú starostlivosť. V Liptovskom Mikuláši ukončili pracovný pomer 4 lekári a 13 lekári, ktorí prevzali príkaz na pracovnú povinnosť, prispievajú k poskytovaniu komplexnej zdravotnej starostlivosti s výnimkou 2 oddelení. Obdobná situácia je aj v nemocnici Trstená, ktorá pacientom zabezpečuje komplexnú zdravotnú starostlivosť. Príkaz na pracovnú povinnosť prevzalo 12 lekárov vo výpovedi. K 1. decembru 2011 je 79 lekárov z nemocníc ŽSK, ktorí nestiahli svoju výpoveď, z toho prevzali pracovnú povinnosť 57 z nich. Za vzniknutú situáciu je plne zodpovedná vláda SR a ministerstvo zdravotníctva. Minister dodnes spoločne s generálnym riaditeľom VŠZP neodpovedali ŽSK na list, kde sme požiadali o navýšenie platieb pre naše nemocnice, aby sme mohli splniť premiérkou v memorande garantované navýšenie platov lekárov.

Ing. Radka Kulaviaková
hovorkyňa ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky