24. september 2009 (2)

- Poradenské centrá ŽSK poskytujú sociálnu pomoc už 3. rok
- O sociálne poradenstvo majú občania záujem

                             Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

                                              Žilina, 24. október 2009  

Už tretí rok zabezpečujú Poradenské centrá Žilinského samosprávneho kraja (PC ŽSK) bezplatné sociálne poradenstvo v jednotlivých regiónoch kraja. V marci 2007 ich zriadil ŽSK vo svojich už existujúcich zariadeniach sociálnych služieb, s cieľom sprístupniť občanom bezplatné informácie o sociálnej pomoci. V regióne Liptova plní túto funkciu Krízové stredisko Pálkovo centrum v Liptovskom Mikuláši. Len v tomto roku podporil kraj jeho činnosť sumou 143 tisíc eur. V širokej spádovej oblasti Kysúc zabezpečujú poradenstvo až dve centrá. Poradenské centrum ŽSK pri Domove dôchodcov a Domove sociálnych služieb (DD a DSS) na Hviezdoslavovej ul. v Čadci a Poradenské centrum na Belanského ul. v Kysuckom Novom Meste, kde chodia po radu aj občania z Horného Považia. „Najčastejšie sa na našich odborných pracovníkov obracajú z dôvodu umiestnenia príbuzného do zariadenia sociálnych služieb, či pri žiadostiach o opatrovníka, častá je aj pomoc pri zmene výživného či spísanie súdnych návrhov, pomoc hľadajú aj obete domáceho násilia,“ zhrnul predseda ŽSK Juraj Blanár. Bezplatné poradenstvo v Turci zabezpečuje ŽSK prostredníctvom neštátnych subjektov, ktorých činnosť finančne podporuje. Občianske združenie Žena v tiesni, Brieždenie a Slovenský zväz zdravotne postihnutých v Martine, ktorým v tomto roku spolu poskytol príspevok v sume 69 tisíc eur. Na Orave poskytuje sociálne poradenstvo odborný personál DSS Medvedzie v Tvrdošíne, nakoľko relatívne nízky počet záujemcov dokážu vybaviť svojpomocne. „Žilinský samosprávny kraj podporuje každoročne z rozpočtu nielen vlastné Poradenské centrá, ale aj občianske združenia, neziskové organizácie a charity, zabezpečujúce sociálne, právne a psychologické poradenstvo, čím rozširujeme prístup občanov k informáciám o sociálnej pomoci. Záujem obyvateľov kraja o službu, ktorú úspešne poskytujeme už od roku 2007, nás utvrdzuje v potrebe pokračovať v tejto činnosti,“ doplnil Juraj Blanár.


                                                                                             Mgr. Jana Špiláková
                                                   odbor informácií a zahraničných vzťahov ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky