30. august 2007

- Inovácia Žilinského kraja 2007 dáva šancu kreatívnym
- ŽSK finančne odmení inovatívne prínosy pre kraj

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja
Žilina 3. september 2007

Spolupráca Žilinského samosprávneho kraja a Žilinskej univerzity v projekte Žilinská inovačná politika má svoju pilotnú aktivitu. „Ocenenie „Inovácia Žilinského kraja 2007“ má zabezpečiť udržateľnosť inovačného rozvoja v našom kraji, a to konkrétnou podporou a stimuláciou inovačných aktivít,“ povedal predseda ŽSK Juraj Blanár. „Hlavnými cieľmi sú propagácia inovácií a inovačných riešení v Žilinskom kraji, verejné ocenenie inovatívnych lídrov a fórum pre diskusiu o inováciách.

Poskytovateľom pomoci bude Žilinský samosprávny kraj, vykonávateľom Žilinská univerzita. Inovačné ocenenie bude realizované v dvoch kategóriách. Prvou je kategória malé a stredné podniky (mikropodniky, živnostníci, ktorí podnikajú v oblasti priemyselnej výroby). Druhou je kategória regionálny rozvoj, do ktorej sa môžu prihlásiť miestne samosprávy, mikroregióny a záujmové alebo občianske združenia pôsobiace v regionálnom rozvoji zo Žilinského kraja. Hodnotiť sa bude stupeň inovácie, celkové prínosy inovácie, trhové šance, sociálno–ekonomický dopad na región ŽSK či udržateľnosť projektu.

Víťaz v jednotlivých kategóriách získa ocenenie vo forme plakety a finančné ohodnotenie vo výške 50 000,- Sk. Všetci účastníci budú zaradení do publikácie, ktorá bude dostupná širokej laickej i odbornej verejnosti v januári 2008.

Podmienky prihlásenia a prihlasovací formulár budú v najbližších dňoch zverejnené na weboch Žilinského samosprávneho kraja www.regionzilina.sk a Žilinskej univerzity www.zip.utc.sk. Záujemcovia môžu posielať vyplnené prihlasovacie formuláre poštou alebo elektronicky prostredníctvom internetu do 30. novembra 2007.

Peter Kubica

hovorca ŽSK

Spodná navigácia

Aktualizácia: 17.04.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky