25.máj 2007

- Žilinský kraj úspešný v projekte CHIRON
- drotárske výrobky, výšivky, rezbárske diela, keramika na jednom mieste

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja
Žilina 25. máj 2007

Žilinský samosprávny kraj sa aktívne zapája do projektov podpory kultúrneho dedičstva pre identitu regiónov. Reč je o projekte CHIRON (Cultural Heritage Promotion for Identity of Regions), ktorý v rámci programu INTERREG III B rozvíja potenciál kultúrneho turizmu v regionálnych a mestských oblastiach. Projekt sa zaoberá identifikáciou kultúrneho dedičstva, jeho ochranou a rekonštrukciou, rozvojom a realizáciou propagácie, zakladaním a prevádzkou turistických informačných centier, zviditeľňovaním a označovaním kultúrnych pamiatok, účasťou na výstavách cestovného ruchu a napríklad aj mediálnou prezentáciou kultúrneho dedičstva v masmédiách.

V projekte má zastúpenie ako jediný slovenský subjekt Považské múzeum v Žiline, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj. Snahou múzea je prostredníctvom finančných prostriedkov realizovať plán kultúrneho informačného bodu, ktorý sa v podobe štýlovej drevenice bude nachádzať v priestoroch Budatínskeho zámku. Projekt tiež počíta s obnovením informačného stánku múzea na námestí Andreja Hlinku v Žiline a 25 značiek umiestnených na strategických miestach Žilinského kraja. Na projekte sa pracuje od marca 2006 a jeho ukončenie sa plánuje v júni 2008. Považské múzeum získalo podporu 190 tisíc euro, pričom 75% prostriedkov dáva Európsky fond regionálneho rozvoja, 20% predstavuje štátnu dotáciu a 5%, čo je zhruba 9,5 tisíc euro, dofinancoval Žilinský samosprávny kraj ako zriaďovateľ Považského múzea.

Jednou zo zaujímavostí projektu bude spomínaný obchod zo suvenírmi - výrobkami, ktoré sú typické pre Žilinský kraj, kultúru a tradície jeho obyvateľstva. Považské múzeum vo svojom novozriadenom informačnom centre zhromaždí jedinečné drotárske výrobky, výšivky, rezbárske diela, ale aj keramika. Realizácia projektu má praktickými ukážkami prispieť k lepšej prezentácii špecifickej severozápadnej kultúry Slovenska.

Peter Kubica
hovorca ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 17.04.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky