22. február 2006

Žilinský župan Ing. Juraj Blanár včera (21. 2.) odvolal predstavenstvo a dozornú radu akciovej spoločnosti REGIÓN ŽURNÁL, a.s. ...

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja
Žilina 22. február 2006

Žilinský župan Ing. Juraj Blanár dňa 21.2. 2006 odvolal predstavenstvo a dozornú radu akciovej spoločnosti REGIÓN ŽURNÁL, kde je stopercentným akcionárom Žilinský samosprávny kraj. Zároveň menoval nových členov obidvoch orgánov, pričom v dozornej rade vymenil iba dvoch, ten tretí ostal pôvodný. Župan tak využil svoje právo v zmysle Obchodného zákonníka par. 190, podľa ktorého ako štatutár jediného akcionára má právo previesť takúto zmenu.

Župan konal na základe opätovného vyžiadania správy o hospodárení od súčasného generálneho riaditeľa, ktorej sa však nedočkal. Žiadal o ňu na podnet mnohých negatívnych informácií o hospodárení v tejto akciovej spoločnosti. „Nečinnosť súčasného vedenia nebolo možné ignorovať,“ povedal J. Blanár. „Nové predstavenstvo i dozorná rada má podrobne preskúmať činnosť REGIÓN ŽURNÁL-u, a. s., a rozhodnúť o jej ďalšej činnosti.“

Peter Kubica
hovorca ŽSK
0908 999 295
pkubica@zask.sk


Spodná navigácia

Aktualizácia: 17.04.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky