2. október 2007

- Dni úspory energie v Žilinskom kraji

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 2. október 2007

„Každý zmeškaný deň je chybou,“ znie vyhlásenie komisára pre energetiku Andrisa Piebalgsa, ktoré predniesol na stretnutí Výboru Európskeho parlamentu pre energetiku. Európa, ale aj celý svet v súčasnosti čelí globálnemu otepľovaniu. Príroda, akoby nám chcela z roka na rok poukázať na dôsledky ľudskej činnosti. Veľké teplotné rozdiely, záplavy, ozónové diery, topenie ľadovcov, alebo vyhynutie niektorých druhov zvierat na planéte. Ľudia, akoby niekedy zabúdali, že zdroje energie nie sú nevyčerpateľné. Vedecké výskumy zaoberajúce sa štúdiom zmeny klímy, poukazujú, že práve ľudská činnosť má zásluhu na jej zmene. Skleníkový efekt je súčasťou globálneho otepľovania. Bez jeho existencie by sa planéta nezohriala dostatočne na to, aby sa v nej mohol život vyvíjať. Avšak so vzrastom plynov, ktoré sú spojené s rozvíjajúcim sa priemyslom, sa atmosféra začína otepľovať, čo vedie k trojnásobnému nárastu priemernej teploty v 20.storočí. Má to vplyv aj na hladinu morí a oceánov, ktorá rastie každým rokom. Priemerná teplota zeme sa od začiatku 20. storočia celosvetovo zvýšila o 0,6 ºC, pričom v Európe o 0,95 ºC.
Domácnosti disponujú rôznymi druhmi techniky. Možno sa niekedy zamýšľame nad tým, aká veľká je spotreba energie v prípade, ak necháme zapnuté niektoré spotrebiče, ktoré by sa v inom prípade mohli vypnúť zo zdroja energie. Signalizácia na televízoroch, mikrovlnných rúrach, či rádiách, ktorá nás upozorňuje na “ pohotovostný režim“, znamená, že zariadenie je formálne vypnuté, avšak napriek tomu spotrebúva elektrickú energiu. Podľa prieskumov Medzinárodnej energetickej agentúry spotrebiče v pohotovostnom režime spotrebujú do 10 % celkovej spotreby elektriny v domácnosti. Ak by obyvatelia Nemecka vypínali spotrebiče z pohotovostného režimu počas noci, Nemecko by mohlo odstaviť jednu jadrovú elektráreň. Celková spotreba energie pochádzajúca z pohotovostného režimu spotrebičov v domácnostiach sa rovná približne ročnej spotrebe energie v Belgicku.
Žilinský samosprávny kraj chce preto vyzvať obyvateľov Liptova, Oravy, Turca, Horného Považia a Kysúc, všetkých 315 obcí a miest nášho kraja, ale aj organizácie, ktoré má ŽSK v zriaďovateľskej pôsobnosti, aby sa v termíne od 26. do 29. októbra 2007 pripojili k „Dňom úspory energie“. „Aj Úrad ŽSK sa aktívne zapojí k šetreniu energie,“ povedal riaditeľ Úradu ŽSK Pavol Holeštiak. Dátum je spojený s presunom letného času na zimný, kedy 28. október bude mať reálne 25 hodín. Žilinský samosprávny kraj aj preto v tomto termíne prichádza s projektom, ktorého hlavnou myšlienkou je dať do povedomia ľudí “pohotovostný režim“ spotrebičov, ktorý predstavuje tiež spotrebu energie. Počas “Dní úspory energie“ chceme požiadať občanov Žilinského kraja, aby svoje spotrebiče v čase ich nepoužívania vypli z “pohotovostného režimu“, a tým prispeli k záchrane životného prostredia v boji proti globálnemu otepľovaniu. Veríme, že sa nám podarí osloviť čo najväčší počet ľudí, aby nielen v tento deň, ale aj v budúcnosti, mysleli na svet okolo nás. Nezmeškajme teda ani jeden deň a prispejme všetci na podporu zeme, aby sa nám nezačala roztápať pred očami. Týmto skutkom ušetríme nielen energiu, ale aj peniaze. Hovorí sa totiž, že “najlepšie zarobené peniaze, sú tie ušetrené“.

Peter Kubica
hovorca ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 17.04.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky