16. júl 2007

-nové granty v sociálnej oblasti, školstve, športe a kultúre
- J. Blanár presadil podporu sociálnej oblasti a športu

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 16. júl 2007 – Združenia, spolky, nadácie a rôzne organizácie môžu získať čoraz väčšiu podporu od Žilinského samosprávneho kraja. Jeho predseda Juraj Blanár presadil, aby sa systémovo podporovala sociálna oblasť a šport. „Od minulého roka zavádzame systémové opatrenia, ako podporovať rôzne oblasti spoločenského života na Liptove, Orave, Turci, Hornom Považí a Kysuciach. Preto sme vytvorili nové granty v sociálnej oblasti, školstve, športe a kultúre,“ povedal J. Blanár.
V kultúre to v roku 2007 boli granty pre Umenie a kultúru v Žilinskom kraji, kde bolo rozdelených 415 tisíc korún pre 11 projektov. V sociálnej oblasti v roku 2007 prvý krát v rámci opatrení sociálnoprávnej ochrany podporil ŽSK 9 projektov sumou 633 tisíc. V školstve sa od minulého roku vyhlasuje projekt Škola bez tabaku, alkoholu a drog, v rámci ktorého je 20 žiadostí podporených sumou po 15 tisíc korún, rovnako tiež v grante zameranom na tvorivo-humanistickú činnosť pedagógov sú jednotlivé projekty podporované sumou 15 tisíc. Odbor školstva pripravil tiež úplne nový program „Vráťme šport do škôl“, ktorý sa začne realizovať v tomto roku. Z vlastných príjmov podporuje ŽSK tiež významné aktivity v oblasti školstva a vzdelávania, záujmovo-umeleckej činnosti a kultúrnych aktivít, športu a telovýchovy, zdravotníctva, sociálnych služieb, charity, verejnoprospešných aktivít a pod, a to do výšky 40 tisíc korún na projekt. V roku 2006 to bola suma 801 tisíc pre 42 projektov a práve teraz aktuálne sa vyhodnocuje tento grant na rok 2007.

Peter Kubica
hovorca ŽSKSpodná navigácia

Aktualizácia: 17.04.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky