Správy vykonaných kontrol v Žilinskom samosprávnom kraji

 

  • Otázka

Správy vykonaných kontrol v Žilinskom samosprávnom kraji za roky 2017-2019
 

  • Odpoveď

Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja za roky 2017, 2018 a 2019 sú zverejnené na web stránke samosprávneho kraja www.zask.sk v časti: Samospráva/Zastupiteľstvo/Útvar hlavného kontrolóra ŽSK/Správy o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra ŽSK resp. v linku: http://www.zask.sk/sk/samosprava/zastupitelstvo/utvar-hlavneho-kontrolora-zsk/sprava-cinnosti-utvaru-hlavneho-kontrolora-zsk.html

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 10.02.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky