Žiadosť č. 28

  • Otázka: 

    Koľkým starobným dôchodcom žijúcim vo Vašom VÚC bola upravená výška starobného dôchodku od 1.7.2015 na výšku starobného dôchodku (takzvaný ,,minimálny dôchodok“) a tento reálne vyplácaný (ku 31.12.2015) starobný dôchodok im nebol valorizovaný od 1.1.2016 a ani od 1.1.2017?

  • Odpoveď:

    Na základe Vašej žiadosti  o informáciu v zmysle zákona č.211/2000 Z. z., týkajúcej sa poberateľov starobného dôchodku Vám dávame nasledovné stanovisko:
    Priznávanie a vyplácanie starobných dôchodkov nepatrí do kompetencie Žilinského samosprávneho kraja. Požadované informácie Vám nemôžeme poskytnúť, nakoľko nimi nedisponujeme. Preto Vám odporúčame obrátiť sa s Vašou žiadosťou na Sociálnu poisťovňu.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 19.04.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky