Žiadosť č. 50

  • Otázka:

    Na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám by som Vás chcela požiadať o sprístupnenie informácie o celkovej výške dlhu Žilinského samosprávneho kraja (vrátane PPP projektov) k dátumu: 
    a)  31.12.2015
    b)  01.07.2016

  • Odpoveď:

                                                           a) Výška dlhu

Skutočnosť
k 31.12.2015

Celková suma dlhu ŽSK
z toho:

41 206 344,18

 

suma záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania bez záväzkov z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie

41 206 344,18

 

suma záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a  Európskej únie

0,00

 

suma záväzkov z  investičných dodávateľských úverov

0,00

 

                                                             b) Výška dlhu

Skutočnosť
k 01.07.2016

Celková suma dlhu ŽSK

z toho:

48 901 454,82

 

suma záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania bez záväzkov z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie

48 901 454,82

 

suma záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a  Európskej únie

0,00

 

suma záväzkov z investičných dodávateľských úverov

0,00


Spodná navigácia

Aktualizácia: 18.08.2016

Sekcie


Jazykové verzie webstránky