Žiadosť č. 46

 

 • Otázka: 

  Žiadam Vás o písomné informácie o verejnom  obstarávaní dodávateľa stravy do DSS J. Mazúra 34, Martin a to:
 1. Kedy bola vyhlásená súťaž
 2. Kde bolo vyhlásenie zverejnené
 3. Podrobné podmienky pre účastníkov verejného obstarávania dodávky stravy
 4. Zoznam prihlásených uchádzačov a ich písomné ponuky 
 5. Podmienky vyhodnotenia- kritéria a ich váha
 6. Zloženie komisie ( menovite ) ktorá vyhodnocovala ponuky
 7. Zápisnica z otvárania obálok a vyhodnotenia ponúk
 8. Návrh zmluvy vybraného dodávateľa stravy
 • Odpoveď: 

  V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov sme postúpili ,,žiadosť o poskytnutie informácie“ DSS Martin.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 27.07.2016

Sekcie


Jazykové verzie webstránky