Žiadosť č. 53

  • Otázka: 

    Žiadam Vás o informáciu o výške poskytnutých finančných prostriedkoch  pre SamoSailingteam, o.z. prípadne Klub športového jachtingu Žilina za roky 2012-2015.
    Jedná sa mi o názov projektu na ktorý bola poskytnutá dotácia  a výšku poskytnutej finančnej dotácie za roky 2012-2015.

  • Odpoveď: 

    Klubu športového jachtingu Žilina bola poskytnutá dotácia len v roku 2015 vo výške 400 € a to na akciu s názvom „ Európsky pohár v jachtingu a Medzinárodné majstrovstvá SR v jachtingu“.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 11.09.2015

Sekcie


Jazykové verzie webstránky