Volebná kampaň zástupcu ŽSK

  • Otázka
  1. Akým spôsobom bola financovaná Vaša kampaň na predsedu VUC v roku 2017?
  2. Podieľali ste sa na jej financovaní konkrétne právnické alebo fyzické osoby? Ak áno, v akej výške, prosím vypísať jednotlivo mená a sumy.
  3. Existuje k Vašej kampani transparentný účet? Ak áno, žiadam jeho výpis – výpis jednotlivých transakcií od jeho založenia do dnešného dňa, nakoľko účet zverejnený pod Vašim menom na stránke MVSR je nefunkčný.
  4. Ak bola Vaša kampaň financovaná cez účet politickej strany, žiadam výpis z tohto účtu s konkrétnym zoznamom financií prijatých ako aj vydaných na Vašu kampaň.
  5. Žiadam vás o sumár všetkých výdavkov na kampaň ako aj o sumár všetkých príjmov, či už z vlastných zdrojov alebo iných právnických alebo fyzických osôb.
  6. V čase Vašej kandidatúry na post predsedu VUC ste získali pôžičku/úver na túto konkrétnu kampaň? Ak áno, v akej sume a od akej banky?
  • Odpoveď

Povinná osoba nemá k dispozícií informácie o financovaní volebnej kampane predsedníčky ŽSK v župných voľbách v roku 2017, nakoľko financovanie volebnej kampane (celková výška nákladov, jednotlivých príspevkov, ich forma), je plne v pôsobnosti jednotlivých politických strán a nezávislých kandidátov. Súčasne, politické strany a nezávislí kandidáti nemali v znení zákona č. 181/2014 Z. z. účinnom do 31.12.2018 a ani nemajú zákonnú povinnosť predkladať samosprávnym krajom správy o financovaní tejto kampane.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 20.09.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky