Plán dopravnej obslužnosti a dokumenty týkajúce sa integrovanej osobnej dopravy

 

  • Otázka
1. Má ŽSK vypracovaný Plán dopravnej obslužnosti?
2. Žiadosť o zaslanie Plánu dopravnej obslužnosti.

3. Aké dokumenty má ŽSK oficiálne spracované v oblasti integrovanej osobnej dopravy.

  • Odpoveď
K bodu 1-

Žilinský samosprávny kraj má zhotovený Plán dopravnej obslužnosti ešte z roku 2008, resp. 2009, ktorý bol podkladom pre uzatváranie zmlúv vo verejnom záujme v autobusovej doprave a udeľovanie dopravných licencií na aktuálne obdobie. Podľa vtedy platnej legislatívy, v tej dobe nebolo povinnosťou jeho schválenie v zastupiteľstve Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len „ŽSK“), išlo len o informatívnu správu o jeho zhotovení. Vzhľadom k tomu nebol vypracovaný plán dopravnej obslužnosti schvaľovaný zastupiteľstvom ŽSK.

K bodu 2- 

V dobe vypracovania Plánu dopravnej obslužnosti ŽSK neplatil zákon o povinnom zverejňovaní takýchto dokumentov.

K bodu 3-

Žilinský samosprávny kraj má oficiálne k dnešnému dátumu spracované v oblasti integrovanej osobnej dopravy nasledovne strategické dokumenty:

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 17.09.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky