Žiadosť č. 38

 

  • Otázka:

    Opakovane Vás žiadam o možnosť nahladnutia do Súťažných podkladov k Verejnému Obstarávaniu týkajúcich sa projektu ,, Prístavba a stavebné úpravy Oravskej knižnice v DK" a oznámenie termínu návštevy. Upozorňujem na nejasnosť toho, že uvádzate ,,naše číslo" 3695/2014/OIaZV - 002, ale v texte tiež uvádzate evidenčné číslo 10720/2014.

  • Odpoveď:

    Pozývame Vás na pracovné stretnutie ohľadne Vašej žiadosti o poskytnutie informácie, ktoré sa uskutoční 29. mája 2014 o 9.00 hod. na Úrade ŽSK na štvrtom poschodí v kancelárií pána riaditeľa odboru vnútornej správy Mgr. Jána Jarošíka, č. d. 410.
    Čísla v odpovedi na Vašu žiadosť o poskytnutie informácie sú správne. ,,Naše číslo“ je číslo spisu v našom internom elektronickom systéme, pod ktorým vedieme Vašu žiadosť. ,,Evidenčné číslo“ je číslo, pod ktorým bola Vaša žiadosť zaevidovaná na podateľni.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 26.05.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky