Žiadosti o informácie - vy ste sa pýtali, my sme odpovedali...

Na základe zákona č.207/2008 Z.z., ktorým sa mení a doĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií) má každý právo na prístup k informáciám, ktoré má Žilinský samosprávny kraj (ďalej len ŽSK) k dispozícii, a ktoré je povinný zverejňovať a sprístupňovať.

Na tejto stránke Vám Úrad Žilinského samosprávneho kraja sprístupňuje (niektoré) žiadosti z predchádzajúcich rokoch. V zmysle ustanovení zákona niektoré žiadosti  nesprístupňujeme verejnosti vzhľadom na dotknutie osobnosti a súkromia fyzických osôb alebo ich prejavov.

Súťaž INFOčin roka sa vzťahuje na konkrétne skutky, ktoré sa udiali na Slovensku počas predchádzajúceho roka a to v súvislosti s napĺňaním litery infozákona

V roku 2007 získal Žilinský samosprávny kraj druhé miesto až za dva pozitívne "infočiny". A to za podrobne prepracovaný systém poskytovania informácií, aj nad rámec zákona a za informačný materiál spracovaný v Braillovom písme. 

Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation v rámci aktivít právneho programu pripravila dokument "Infozákon v praxi" zameraný na slobodný prístup k informáciám.

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 26.02.2021

Sekcie


Jazykové verzie webstránky