Daň z motorových vozidiel

Daň z motorových vozidiel - informácia

Od 1.1.2015 nadobudol účinnosť Zákon č. 361 o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov (z 26. novembra 2014).
Pri podávaní daňových priznaní za rok 2015 a následných podávaní daňových priznaní za ďalšie daňové obdobia je nutné postupovať už v zmysle tohto zákona. Viac informácií nájdete na stránke Finančnej správy SR.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 05.01.2016

Sekcie


Jazykové verzie webstránky