Majetok ŽSK

Odpredaj majetku je riešený v súlade so zákonom č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja“.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 13.07.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky