Kto je vlastníkom ciest a ich správcom v Žilinskom kraji?

V zmysle § 3d, ods. 2 zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) sú cesty II. triedy a III. triedy, vrátane ich prejazdných úsekov cez obce, vo vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja.Správcom týchto pozemných komunikácií je v zmysle § 3d, ods. 5, písm. c) zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja.

V zmysle § 3d, ods. 1 zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) sú diaľnice, rýchlostné cesty a cesty I. triedy, vrátane ich prejazdných úsekov cez colné priestory a obce vo vlastníctve štátu. Správcom týchto komunikácií je v zmysle § 3d, ods. 5, písm. a) a b) zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v prípade diaľnic a rýchlostných ciest Národná diaľničná spoločnosť a v prípade ciest I. triedy Slovenská správa ciest.

V zmysle § 3d, ods. 3 zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) sú miestne komunikácie vo vlastníctve miest a obcí a ich správcom je v zmysle § 3d, ods. 5, písm. d) zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) príslušná obec alebo mesto.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 26.06.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky