Kde nájdem podklady, ak sa chcem uchádzať o zákazky, ktoré vyhlási ŽSK a jeho organizácie v pôsobnosti ŽSK?

Tendre na  dodávku malých zákaziek pre tovary a služby do 70 000 EUR bez DPH alebo na poskytnutie stavebných prác do 180 000 EUR bez DPH sú zverejňované na webstránke Žilinského samosprávneho kraja:
https://www.zilinskazupa.sk/sk/verejne-obstaravanie/zakazky-nizkou-hodnotou-zmysle-117/zakazky-nizkou-hodnotou-117-zvo/

https://www.zilinskazupa.sk/sk/verejne-obstaravanie/zakazky-nizkou-hodnotou/

Tendre väčšieho rozsahu na  dodávku zákaziek pre zákazky na tovary a služby rovné alebo vyššie ako 70 000 EUR bez DPH alebo na poskytnutie stavebných prác rovné alebo vyššie ako 180 000 EUR vyhlásené na Úrade pre verejné obstarávanie:
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8276

Zákazky s nízkou hodnotou, nadlimitné aj podlimitné, ktoré sú realizované cez elektronické trhovisko Ministerstva vnútra SR sú anonymizované, t.j. nie je možné zistiť, ktoré zákazky vyhlasuje výlučne ŽSK. Jedná sa o iné zákazky ako sú uvedené vyššie.
https://www.eks.sk/


Spodná navigácia

Aktualizácia: 26.06.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky