Čo je potrebné k zápisu do registra poskytovateľov sociálnych služieb?

 

Podľa toho, či ide o fyzickú alebo o právnickú osobu, je potrebné vyplniť žiadosť spolu s dokladmi a splniť zákonom č. 448/2008 z. z. o sociálnych službách stanovené podmienky. 

Jednotlivé formuláre:

·Žiadosť o zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb – fyzické osoby:

https://www.zilinskazupa.sk/files/odbory/soc_veci/2020/ostatne-dokumenty/1_januar/ziadost-registraciu-fo.pdf

· Žiadosť o zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb – právnické osoby:

https://www.zilinskazupa.sk/files/odbory/soc_veci/2014/ziadost-poskytovanie-soc-sluzby/ziadost-registraciu-po-vo-formate-word-kopia.pdf

· Zoznam dokladov potrebných na zápis do registra:
https://www.zilinskazupa.sk/files/odbory/soc_veci/2019/9.12/zoznam_dokladov_k_registracii-do-registra-2019.pdf


Spodná navigácia

Aktualizácia: 26.06.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky