Ako postupovať, keď už mám právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu?

Občan, ktorý už má k dispozícii posudok a právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu požiada o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby konkrétneho poskytovateľa sociálnych služieb podľa vlastného výberu. Po výbere zariadenia sociálnych služieb je nevyhnutné, aby občan kontaktoval vybrané zariadenie sociálnych služieb, v ktorom mu budú poskytnuté podrobné informácie ohľadom samotného poskytnutia sociálnej služby (žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, potrebné lekárske vyšetrenia, výpis zo Sociálnej poisťovne o výške a druhu dôchodku a pod.).


Spodná navigácia

Aktualizácia: 26.06.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky