Aké zariadenia sociálnych služieb nájdem v Žilinskom samosprávnom kraji?

V Žilinskom samosprávnom kraji poskytuje sociálne služby niekoľko poskytovateľov sociálnych služieb – verejných (zriadených vyšším územným celkom alebo obcou) a neverejných poskytovateľov.
V nasledujúcom linku môžete nájsť zariadenia sociálnych služieb zriadených Žilinským samosprávnym krajom (uvedené podľa okresov):
https://www.zilinskazupa.sk/sk/samosprava/urad-zsk/odbor-socialnych-veci/adresar-zariadeni-socialnych-sluzieb/

V nasledujúcom linku nájdete zoznam všetkých sociálnych služieb poskytovaných v Žilinskom samosprávnom kraji. Po kliknutí na požadovanú sociálnu službu sa Vám ukážu všetci registrovaní poskytovatelia danej sociálnej služby:
https://www.e-vuc.sk/zsk/socialna-pomoc/socialne-sluzby-v-zilinskom-samospravnom-kraji.html?page_id=101018


Spodná navigácia

Aktualizácia: 26.06.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky