Aké sú možnosti vzdelávania v cudzích jazykoch v stredných školách v Žilinskom kraji?

  • stredné školy ponúkajú vzdelávanie predmetu cudzí jazyk podľa odborného personálneho zabezpečenia a záujmu v anglickom, nemeckom, španielskom, francúzskom a ruskom jazyku, zdravotnícke školy aj v latinskom jazyku a konzervatórium v talianskom jazyku 
  • bilingválne vzdelávanie 
školy v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK 
ANJ – Gymnázium V.P.Tótha, Martin, Gymnázium P.O.Hviezdoslava, Dolný Kubín, Obchodná akadémia, Žilina, Obchodná akadémia D.M. Janotu, Čadca, Obchodná akadémia, Martin
RUJ - Gymnázium A. Bernoláka, Námestovo, Gymnázium, Rajec

školy v ZP OU ZA 
ANJ – Bilingválne gymnázium M. Hodžu, Sučany, Gymnázium J. M. Hurbana Čadca
SPJ – Bilingválne gymnázium, Žilina, Gymnázium M. Hattalu, Trstená
FRJ - Bilingválne gymnázium, Žilina

súkromné a cirkevné školy

ANJ – Súkromné gymnázium, Žilina, Súkromné bilingválne gymnázium, Ružomberok, Evanjelické gymnázium, Martin, Evanjelické gymnázium J. Tranovského, Liptovský Mikuláš

  • jazykové školy – ŽSK má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 1 samostatnú Jazykovú školu v Žiline, ktorá ponúka kurzy ANJ, NEJ, SPJ, FRJ, RUJ, TAJ a slovenčinu ako cudzí jazyk a 3 jazykové školy, ktoré sú súčasťami Gymnázia A. Bernoláka v Námestove, Gymnázia M. M. Hodžu v Liptovskom Mikuláši a Obchodnej akadémie v Martine.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 26.06.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky