Aké cesty patria do vlastníctva Žilinského samosprávneho kraja? Kto je vlastníkom ciest a ich správcom v Žilinskom kraji?

V zmysle § 3d, ods. 2 zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) sú cesty II. triedy a III. triedy, vrátane ich prejazdných úsekov cez obce, vo vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja. Správu týchto pozemných komunikácií vykonáva v zmysle § 3d, ods. 5 zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v Žilinskom kraji, Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja. 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 26.06.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky