Bezplatná právna poradňa

Bezplatnú právnu poradňu môže využiť každý, kto potrebuje právnu radu v oblasti občianskeho práva, rodinného alebo pracovného práva.
Právna poradňa je určená fyzickým osobám – nepodnikateľom, právne rady preto neposkytujeme podnikateľom. Rovnako neposkytujeme právne rady v oblasti trestného práva a práva sociálneho zabezpečenia (napr. dôchodkové veci, sociálne dávky). Právne poradenstvo je poskytované formou osobnej ústnej konzultácie v trvaní cca. 30 minút. Záujemca nemusí preukazovať svoje zárobkové a majetkové pomery.

Termíny na rok 2020

Január  Február  Marec 
09.01.2020 06.02.2020 05.03.2020
23.01.2020 20.02.2020 19.03.2020
Apríl  Máj  Jún 
02.04.2020  07.05.2020 11.06.2020
16.04.2020 21.05.2020 25.06.2020
Júl  August  September 
 09.07.2020  06.08.2020 10.09.2020 
 23.07.2020  20.08.2020 24.09.2020 
 Október November  December 
 08.10.2020  05.11.2020 10.12.2020 
 22.10.2020  19.11.2020  

Od

08:00 hod. 

Do

15:00 hod.

Obedná prestávka:

12:00 – 13:00

 

 

 

 

 

 


Vzhľadom na enormný nárast počtu záujemcov o bezplatné právne poradenstvo si dovoľujeme upozorniť, že s účinnosťou od 24. 2. 2011 bude poradenstvo poskytnuté iba tým občanom, ktorí sa vopred objednajú na konkrétny termín telefonicky alebo e-mailom na týchto kontaktoch:

- telefón: 041/50 32 501, 041/50 32 102
- e-mail:

Za porozumenie ďakujeme.

 

  • Bezplatná právna pomoc - Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
    Slovenské národné stredisko pre ľudské práva je národný antidiskriminačný orgán a národná inštitúcia na ochranu a podporu ľudských práv na Slovensku.Na Stredisko sa môžete obrátiť, ak sa cítite byť diskriminovaný v rôznych oblastiach života, napríklad v práci, vo vzdelávaní, či pri poskytovaní tovarov a služieb osobne v Regionálnej kancelárii Žilina sídliacej na adrese Na priekope 13, alebo telefonicky na +421 412 304 121, prípadne emailom na info@snslp.sk.

  • Právna pomoc ombudsmana v Žiline skončila
    Od roku 2006 poskytovali na Úrade Žilinského samosprávneho kraja v Žiline raz mesačne právne služby právnici Kancelárie verejného ochrancu práv. Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, ktorými na rok 2013 kancelária disponuje, nebude ombudsman pokračovať v poskytovaní právnych konzultácií v kraji, na pôde Úradu ŽSK. Občania sa môžu na verejného ochrancu práv obracať e-mailom, faxom alebo osobne v sídle Kancelárie verejného ochrancu práv v Bratislave, na Nevädzovej ulici.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 04.11.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky