Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Bezplatná právna poradňa

Bezplatnú právnu poradňu môže využiť každý, kto potrebuje právnu radu v oblasti občianskeho práva, rodinného alebo pracovného práva.
Právna poradňa je určená fyzickým osobám – nepodnikateľom, právne rady preto neposkytujeme podnikateľom. Rovnako neposkytujeme právne rady v oblasti trestného práva a práva sociálneho zabezpečenia (napr. dôchodkové veci, sociálne dávky). Právne poradenstvo je poskytované formou osobnej ústnej konzultácie v trvaní cca. 30 minút. Záujemca nemusí preukazovať svoje zárobkové a majetkové pomery.

Termíny na rok 2019

Január  Február  Marec 
10.01.2019 7.02.2019 7.03.2019
24.01.2019 21.02.2019 21.03.2019
Apríl  Máj  Jún 
11.04.2019  9.05.2019 13.06.2019
25.04.2019 23.05.2019 27.06.2019
Júl  August  September 
 11.07.2019  8.08.2019 5.09.2019 
 25.07.2019  22.08.2019 19.09.2019 
 Október November  December 
 10.10.2019  7.11.2019 12.12.2019 
 24.10.2019  21.11.2019  

Od

08:00 hod. 

Do

15:00 hod.

Obedná prestávka:

12:00 – 13:00

 

 

 

 

 

 


Vzhľadom na enormný nárast počtu záujemcov o bezplatné právne poradenstvo si dovoľujeme upozorniť, že s účinnosťou od 24. 2. 2011 bude poradenstvo poskytnuté iba tým občanom, ktorí sa vopred objednajú na konkrétny termín telefonicky alebo e-mailom na týchto kontaktoch:

- telefón: 041/50 32 152, 041/50 32 105
- e-mail:

Za porozumenie ďakujeme.

Právna pomoc ombudsmana v Žiline skončila
Od roku 2006 poskytovali na Úrade Žilinského samosprávneho kraja v Žiline raz mesačne právne služby právnici Kancelárie verejného ochrancu práv. Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, ktorými na rok 2013 kancelária disponuje, nebude ombudsman pokračovať v poskytovaní právnych konzultácií v kraji, na pôde Úradu ŽSK. Občania sa môžu na verejného ochrancu práv obracať e-mailom, faxom alebo osobne v sídle Kancelárie verejného ochrancu práv v Bratislave, na Nevädzovej ulici.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 03.01.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky