Bezplatná právna poradňa

Bezplatnú právnu poradňu môže využiť obyvateľ Žilinského kraja, ktorý potrebuje právnu radu v oblasti občianskeho práva, rodinného alebo pracovného práva.Právna poradňa je určená fyzickým osobám – nepodnikateľom právne rady preto neposkytujeme podnikateľom. Rovnako neposkytujeme právne rady v oblasti trestného práva a práva sociálneho zabezpečenia (napr. dôchodkové veci, sociálne dávky). Právne poradenstvo je poskytované formou osobnej ústnej konzultácie v trvaní cca. 30 minút; predmetom nie je vypracovanie a pripomienkovanie právnych podaní občanov. Záujemca nemusí preukazovať svoje zárobkové a majetkové pomery. V prípade, že sa pri poskytovaní právneho poradenstva zistí, že nejde o obyvateľa Žilinského kraja, takémuto nebude poradenstvo poskytnuté.

 

Termíny na rok 2021

Január  Február  Marec 
07.01.2021 04.02.2021 04.03.2021
21.01.2021 18.02.2021 18.03.2021
Apríl  Máj  Jún 
01.04.2021  06.05.2021 03.06.2021
15.04.2021 20.05.2021 17.06.2021
Júl  August  September 
 01.07.2021  05.08.2021 09.09.2021 
 15.07.2021  19.08.2021 23.09.2021 
 Október November  December 
 14.10.2021  11.11.2021 09.12.2021
 28.10.2021  25.11.2021  

 

 

 

 

 

 


Od 8:00 - 15:00 hod. (Obedná prestávka od 12:00 - 13:00 hod.)


Vzhľadom na enormný nárast počtu záujemcov o bezplatné právne poradenstvo si dovoľujeme upozorniť, že s účinnosťou od 24. 2. 2011 bude poradenstvo poskytnuté iba tým občanom, ktorí sa vopred objednajú na konkrétny termín telefonicky alebo e-mailom na týchto kontaktoch:

- telefón: 041/50 32 501, 041/50 32 102
- e-mail:

Za porozumenie ďakujeme.

  • Bezplatná právna pomoc - Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
    Slovenské národné stredisko pre ľudské práva je národný antidiskriminačný orgán a národná inštitúcia na ochranu a podporu ľudských práv na Slovensku.Na Stredisko sa môžete obrátiť, ak sa cítite byť diskriminovaný v rôznych oblastiach života, napríklad v práci, vo vzdelávaní, či pri poskytovaní tovarov a služieb osobne v Regionálnej kancelárii Žilina sídliacej na adrese Na priekope 13, alebo telefonicky na +421 412 304 121, prípadne emailom na info@snslp.sk.

  • Právna pomoc ombudsmana v Žiline skončila
    Od roku 2006 poskytovali na Úrade Žilinského samosprávneho kraja v Žiline raz mesačne právne služby právnici Kancelárie verejného ochrancu práv. Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, ktorými na rok 2013 kancelária disponuje, nebude ombudsman pokračovať v poskytovaní právnych konzultácií v kraji, na pôde Úradu ŽSK. Občania sa môžu na verejného ochrancu práv obracať e-mailom, faxom alebo osobne v sídle Kancelárie verejného ochrancu práv v Bratislave, na Nevädzovej ulici.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 19.04.2021

Sekcie


Jazykové verzie webstránky