Zoznam prijímateľov

SPROSTREDKOVATEĽSKÝ ORGÁN POD RIADIACIM ORGÁNOM PRE REGIONÁLNY OPERAČNÝ PROGRAM ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ ZVEREJŇUJE ZOZNAM PRIJÍMATEĽOV NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU V ZMYSLE ČL. 7 NARIADENIA KOMISIE(ES) 1828/2006.

Zoznam prijímateľov, t. j. zoznam zazmluvnených projektov je pravidelne aktualizovaný raz za mesiac.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 09.02.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky