Kontakt na Riadiaci orgán pre ROP

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Sekcia riadenia programov regionálneho rozvoja / Útvar implementácie programov regionálneho rozvoja
Račianska 153/A
P. O. Box 1
830 03 Bratislava 33
Slovenská republika 

www.ropka.sk
www.land.gov.sk

kontaktná e-mailová adresa: 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 09.02.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky