AKTUALIZÁCIA č.1 z 13.2.2017 Výzvy na predkladanie PZ pre špecifický cieľ 2.2.3

 

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 13. 2. 2017 bola zverejnená na internetovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR „AKTUALIZÁCIA č.1 zo dňa 13.2.2017 Výzvy na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní“ pre špecifický cieľ 2.2.3 - Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-PZ-2016-3

Znenie aktualizácie č.1 k výzve s kódomIROP-PO2-SC223-PZ-2016-3 je dostupné TU.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.02.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky