AKTUALIZÁCIA č.1 z 13.2.2017 Výzvy na predkladanie PZ pre špecifický cieľ 2.2.2


Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 13. 2. 2017 bola zverejnená na internetovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR „AKTUALIZÁCIA č. 1 k Výzve na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách“ pre špecifický cieľ 2.2.2 - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl 

Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2

Znenie aktualizácie č.1 k výzve s kódomIROP-PO2-SC222-PZ-2016-2 je dostupné TU.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 13.02.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky