Zverejnenie aktualizovanej regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách

Žilina 31. augusta 2017

 

 

 

 

 

V zmysle § 31 ods. 1 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov samosprávny kraj každoročne aktualizuje regionálnu stratégiu výchovy a vzdelávania v stredných školách vo svojej územnej pôsobnosti podľa analýz a prognóz o vývoji trhu práce. Regionálnu stratégiu výchovy a vzdelávania v stredných školách samosprávny kraj po prerokovaní v krajskej rade a rade vlády vydáva a zverejňuje na svojom webovom sídle každoročne do 30. septembra. 

Materiál na pripomienkovanie „Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania v stredných školách v Žilinskom samosprávnom kraji na roky 2018 – 2022“ je zverejnený na webovom portáli Žilinského samosprávneho kraja:
www.regionzilina.sk/sk/samosprava/zastupitelstvo/zverejnene-materialy-materialy-pripomienkovanie/, alebo priamo k nahliadnutiu na odbore školstva a športu Úradu ŽSK.

 

Žilina 31. augusta 2017

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 31.08.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky