19. december 2016

Župa spúšťa nový systém dotácií. Balík navýšila o 53-tisíc eur.

 

 

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 19. december 2016

Nový systém poskytovania dotácií podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 46/2016 začína platiť od 1. januára 2017. Na dnešnom zasadnutí Zastupiteľstva ŽSK schválili krajskí poslanci prvé dve výzvy na predkladanie žiadostí. „Každý rok Žilinská župa udeľuje dotácie na podporu regionálnych projektov. Na budúci sme preto vypísali už prvé dve výzvy, a to pre kultúru a športu,“ informoval žilinský župan Juraj Blanár s tým, že pre každý okruh je alokovaných 124.364 eur, čiže spolu viac ako 248-tisíc eur. „Hlavným cieľom je rozvíjať kultúru v Žilinskom kraji. Podporiť chceme najmä tvorivé činnosti, odborné podujatia, festivaly a prehliadky umenia, výstavy či ďalšie regionálne aktivity. V oblasti športu ide zase o rozvoj talentovaných športovcov, zlepšenie stavu športovísk a prilákanie mladých k pohybu,“ priblížil predseda ŽSK.

Výzvu č. 1/2017 vyhlasuje ŽSK v programe ŠPORT a jej súčasťou sú podprogramy Športoviská a Šport a podpora telovýchovy. Pod číslom 2/2017 nájdu žiadatelia program KULTÚRA a jeho podprogramy Živá kultúra, Publikačná činnosť a Kultúrny turizmus. „V oboch oblastiach je minimálna výška dotácie 300 eur a maximálna 1.500 eur,“ vysvetlil J. Blanár. Podľa jeho slov sa bude možné do výziev zapojiť až do 15. februára 2017 a následne schvália jednotlivé regionálne komisie pridelenie finančných prostriedkov. 

V minulom roku župa alokovala do dotačného programu 195-tisíc eur. V roku 2017 tak zatiaľ vyčlenila už o 53-tisíc eur viac. „Samozrejme, počas roka budeme záujemcov informovať i o prípadných ďalších výzvach. Všetky podklady zverejníme na našej webstránke,“ uviedol žilinský župan. Viac nájdete od januára 2017 na www.zilinskazupa.sk v sekcii Granty a dotácie.


Lenka Záteková
hovorkyňa ŽSK

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 20.12.2016

Sekcie


Jazykové verzie webstránky