Zoznam ocenených pracovníkov zariadení sociálnych služieb

1. Mária Belešová – Zariadenie pre seniorov a DSS Park v Čadci, sociálna pracovníčka 
2. Viera Češková – Zariadenie pre seniorov a DSS v Dolnom Kubíne, sociálna pracovníčka
3. Agneša Godišová - Zariadenie pre seniorov a DSS v Novoti, zdravotná sestra
4. Štefánia Haladejová – DSS a Špecializované zariadenie Slniečko v Oščadnici, fyzioterapeutka
5. Helena Havettová - DSS a Zariadenie pre seniorov v Tvrdošíne, sociálna pracovníčka
6. Sylvia Hodasová - Zariadenie pre seniorov a DSS v Kysuckom Novom Meste, zdravotnícka asistentka
7. Štefánia Chromková - DSS a Zariadenie pre seniorov v Zákamennom, ergoterapeutka, inštruktorka sociálnej rehabilitácie
8. Eva Chupáňová - Centrum sociálnych služieb TAU v Turí, vedúca ekonomického úseku a úseku robotníckych povolaní.
9. Eva Kafúňová - Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA v Žiline, sociálna terapeutka
10. Dagmar Krištová – Zariadenie pre seniorov, DSS a Špecializované zariadenie v Turčianskych Tepliciach, zdravotná sestra
11. Martina Lašutová – DD a Domov sociálnych služieb Horelica v Čadci, vedúca sociálneho úseku
12. Jana Metelková - HARMÓNIA – zariadenie pre seniorov, DSS a útulok v Žiline, inštruktorka sociálnej rehabilitácie
13. Ľubica Mizerová – Zariadenie pre seniorov a DSS v Čadci, sociálna pracovníčka
14. Alena Pániková – DSS a Zariadenie núdzového bývania v Dol. Kubíne, sociálna pracovníčka
15. Tatiana Poliaková – Centrum sociálnych služieb Anima v L. Mikuláši, odborná preventívna pracovníčka
16. Iveta Ružinská – Domov sociálnych služieb Méta v Martine, pracovná terapeutka
17. Marica Silová – Centrum sociálnych služieb Trojlístok v Ružomberku, sociálna pracovníčka
18. Jana Smolková – Zariadenie pre seniorov a DSS v Terchovej, sociálna pracovníčka a ergoterapeutka
19. Margita Smrekovská – DSS a Špecializované zariadenie Straník, Teplička nad Váhom, sociálna pracovníčka
20. Ľubica Šenšelová – DSS a Špecializované zariadenie v L. Hrádku, ekonómka
21. Jozefa Šimáková – Zariadenie pre seniorov a DSS v Žiline, zdravotná sestra
22. Ľubomír Šmehyl – DSS, zariadenie podporovaného bývania a zariadenie núdzového bývania LÚČ v Žiline, pracovný terapeut
23. Margita Šventová – Centrum sociálnych služieb Likava v Likavke, vedúca zdravotníckeho úseku
24. Mária Vintrová – DSS a Zariadenie pre seniorov v Martine, hlavná sestra
25. Marta Vnuková – Centrum sociálnych služieb Fantázia v Kysuckom Novom Meste, kuchárka


Spodná navigácia

Aktualizácia: 18.10.2013

Sekcie


Jazykové verzie webstránky