Zodpovedne jeme?

Aj tým Zem ochraňujeme!

 

 

 

 

Pre niekoho možno nezvyčajný názov článku ku Dňu Zeme, ale pre nás na Gymnáziu Hlinská 29 v Žiline, čo už takmer rok aktívne pracujeme v programe Jedlá zmena, dúfame, že odkaz primeraný. Počas nášho tohtoročného Týždňa Zelených škôl sme krájali, miešali, varili, piekli, ochutnávali, pestovali, sadili, hrali, natáčali, ponúkali .... JEDLO ako zodpovední spotrebitelia.
Členovia Kolégia Zelenej školy mali dostatok nápadov a podnetov, a tak sme si opäť Deň Zeme nepripomínali len 22. apríla, ale celý pracovný týždeň. V pondelok 18. 4. 2016 to začalo podujatím pre najmenších školákov – pozvali sme si triedu „predškolákov“ z Materskej školy na Jarnej ulici. Naši tretiaci si v rámci projektového vyučovania na hodinách matematiky pripravili bábkové predstavenia na tému vhodného stravovania. Ako sa to dá jedlo zakomponovať do matematiky? No predsa nechcená plechovka má tvar valca, zdravá a lokálna mrkva tvar približne ihlana, jablko je guľa .... Našim malým hosťom pripravili aj občerstvenie a omaľovánky s motívom Dňa Zeme.
Pre starších žiakov, tentoraz zo základnej školy na ulici Vendelína Javorku, bolo venované premietanie krátkych environmentálnych filmov, ktorých scenáre navrhli, režírovali, prípadne sami v nich hrali žiaci tretieho ročníka. Tému zodpovedného stravovania a vody umelecky spracovali formou dokumentu, reportáže, animovaného filmu, filmu či reklamy, pričom kreatívne využívali svoje znalosti z predmetu umenie a kultúra.
Našou snahou bolo v rámci nášho týždňa Zelených škôl nadviazať spoluprácu s rovesníkmi z iného typu stredných škôl, a tak sme pozvali do prezentovania umeleckých dielok z potravín žiakov našej susednej strednej školy. Naozaj sa bolo na čo pozerať. Po celej škole dávali vôňou o sebe vedieť napr. sova vytvorená z červenej cibule a šalátu, medovníkový ovocný strom, labute a ornamenty z jabĺčok, mnohé morské živočíchy z ovocia a zeleniny, zeleninový panáčik, ..... pričom žiačky prvého až tretieho ročníka uprednostňovali naše lokálne a sezónne zdroje ovocia a zeleniny.
Počas celého týždňa sme si spoločne hľadali aj alternatívy k nášmu školského bufetu. Žiaci aj zamestnanci školy vnímajú environmentálny, etický a ekonomický pohľad na potraviny, tak sme si každú veľkú prestávku z nich pripravili jarmok zo surovín pre naše zdravie vyhovujúcich. Čo všetko ponúkali naši amatérski kuchári a cukrári? Najľahšie by sa to dalo zistiť z pripravenej brožúrky zozbieraných receptov dievčat II.B a III.B triedy, ale nedá nespomenúť napr. ich tvarohový koláč z ovsených vločiek, tvarohový dvojfarebný koláč, štrúdľu s jablkami či višňami a makom, ďalší koláč s ovsenými vločkami a jablkami, bábovku, cudzokrajne znejúce (ale pritom z domácich surovín vytvorené) cookies a brownies, chlebíčky s domácou nátierkou, ovocné a zeleninové šaláty, ovčí syr od neďalekého výrobcu. Už nie na jedenie, ale takmer rovnako lákavo vyzerali aj na jarmoku ponúkané mydlá vytvorené z domácich surovín (II.A).
Žiaci jednotlivých tried si pripravili aj svoje vlastné triedne aktivity. Podľa zážitkovej aktivity v rámci projektu Jedlá zmena, sa žiačky III.E triedy rozhodli zorganizovať Globálne varenie. V stredu 20.4. počas dvoch vyučovacích hodín žiaci spoznali, čo v praxi znamená pohľad na potraviny z environmentálneho, etického a ekonomického hľadiska. Organizátorky, členky Kolégia, môže tešiť veľmi pozitívna spätná väzba od spolužiakov, ktorí aktivitu ohodnotili napr. slovami: „Mega akcia, ktorá mi prišla ako super nápad.“, „Táto hodina sa nám veľmi páčila, mohli by sme mať viac takýchto hodín. Ďakujeme“, „Mne sa táto aktivita veľmi páčila hlavne preto, že sme mohli niečo spoločne vytvoriť a aj nám to dalo nové poznatky do života, keďže baby dobre prezentovali a povedali nám, čomu by sme sa mali vyvarovať a pod.“
V podobnom duchu sa niesli spätné väzby aj od žiakov z I.A a I.B triedy, ktorí pripravovali ovocné a zeleninové šaláty z lokálnych surovín: „Bolo to super. Môže to byť častejšie. Je dobré vedieť, že aj naše lokálne potraviny sú výborné a nie iba nejaké exotické a dovážané.“, „Výborný nápad, nemusel som ani desiatu kupovať, chcel by som viac takýchto dní, kde by sme niečo spoločne varili, piekli, kuchtili.“, „Hodina bola veľmi zábavná a poučná. Bola by som rada, kebyže máme viacej takýchto hodín.“
Netradičná ale veľmi zaujímavá bola i celoškolská súťaž o najväčšiu vypestovanú reďkev. Všetci súťažiaci získali semiačka rovnakej odrody a nesmeli používať umelé hnojivá. Zároveň so svojimi spolužiakmi a pod dohľadom pána školníka zasadili na školskom dvore niekoľko výhonkov viniča. Dúfajme, že ani nepriaznivé počasie, ktoré bolo nasledujúci týždeň, ho nepoškodilo a za nejaký čas si žiaci budú môcť pochutnávať na hrozne, ktoré nebude geneticky modifikované, chemicky ošetrované a privezené s veľkou ekologickou stopou na náš stôl. Počas tohto obdobia nebolo ťažké nájsť v tento týždeň v triedach vlastné žeruchy, pažítky či iné už aj vysušené bylinky.
Neodmysliteľnou súčasťou našich Dní Zelených škôl je aj študentská vedecká konferencia. Formou rovesníckeho vzdelávania vybraní žiaci všetkých ročníkov našej školy prezentujú výsledky svojich prác pred zástupcami žiakov jednotlivých tried a zároveň pred odbornou porotou, ktorá vyhodnotí najlepšie prezentácie. Kategória posterov bola venovaná problematike Jedlej zmeny a medzi ocenenými prácami boli plagáty venované medu, ortorexii, virtuálnej vode pri výrobe mäsa, palmovému oleju, plytvaniu potravín. Vytvorené postery môžu vidieť všetci študenti, zamestnanci školy i naši hostia v priestoroch hlavnej chodby. V kategórii Ppt prezentácií boli environmentálne zamerané práce napr. o rozbore vody v rieke Rajčianka, o problematike Vodného diela Žilina, o rastlinných olejoch.
Niektoré triedy a ich vyučujúci sa dohodli na realizácii vybraných vyučovacích hodín mimo učebne, mimo budovy, teda priamo aspoň z časti v prírodnom prostredí, hoci sa len nepriamo venovali našej prioritnej téme – potravinám. Žiaci semináru z biológie v rámci opakovania pred blížiacou sa maturitnou skúškou spoznávali rastliny, uvádzali ich hospodársky a ekologický význam, zaraďovali ich do taxonomických skupín. Žiačky III.A a I.D si vychutnávali prírodné jarné krásy parku na Bôriku a vyčistili pár „okrás“, čo tam zanechali nezodpovední návštevníci. Vo štvrtok 21.4.2016 trieda II.C trieda realizovala monitoring dopravy na Hlinskej ulici. Monitoring prebiehal v 20 minútovom úseku od 12:10 do 12:30 hod. Žiaci boli rozdelení do 5 skupín a každá z nich monitorovala iný aspekt. Za tento čas napočítali v oboch smeroch 389 osobných áut, z ktorých bolo viac ako 3/4 obsadených len jedným človekom (spojov MHD – 5, cyklistov – 6 a  chodcov – 44). K tomuto počtu ešte pripočítali nákladné vozidlá – 35, pričom vozidlá nad 3,5 tony majú zákaz vjazdu na sledovanú komunikáciu! Prieskumom potvrdili, že automobily sú využívané nehospodárne a je s tým spojená aj miera emisií v okolí školy.
Do realizovaných aktivít sme zakomponovali aj programy iných organizácií, s ktorými v rámci environmentálnej výchovy spolupracujeme. Pomocou elektronického kalkulátora na internetovej stránke www.ekostopa.sk si žiaci niektorých tried vypočítali svoju vlastnú ekologickú stopu a  následne priemernú ekologickú stopu triedy a na základe zozbieraných podkladov v oblasti jedlo a  doprava (od žiakov) energie a  voda (z faktúr od pani hospodárky) sme si opätovne vypočítali ekologickú stopu našej školy. Cez projekt Recyklohry sme si zabezpečili odvoz zozbieraného elektroodpadu a použitých batérií i  zberný kontajner na použité tonery z tlačiarní, čo je novinkou v tomto programe. Sprievodné aktivity, ktoré sme pre časovú zaneprázdnenosť lektorky realizovali už aj o týždeň skôr, zabezpečila Správa Národného parku Malá Fatra, Škola ochrany prírody vo Varíne. Lektorka, pani Kalašová, viedla interaktívnu besedu o kráľovi našich zvierat, o medveďovi hnedom. Čo hovorí pani Kalašová na otázku: „Prečo práve medveď?“ „Medveď hnedý vzbudzuje v ľuďoch kontroverzné nálady, najmä vďaka bulváru. Medveď je však neoddeliteľnou súčasťou našej prírody a zasluhuje si ochranu. Patrí medzi tzv. dáždnikové druhy, ktorých ochrana vytvára „ochranný dáždnik“ aj pre mnoho iných druhov. Je dôležité informovať o jeho živote objektívne, prípadne v pozitívnom svetle, aby sa vyvážil jeho negatívny mediálny ohlas. Vzdelávanie a osveta, osobitne v mestách a obciach, ktoré susedia s územiami s výskytom medveďa, sú jednou z ciest, vedúcou k dlhodobému bezkonfliktnému spolužitiu človeka a medveďa.“ So Školou ochrany prírody participujeme aj v druhom projekte „Pustovka – malý dravec vo veľkom meste“ a práve v týchto dňoch naši žiaci aktívne pozorujú hniezdenie sokola malého aj v naozaj tesnej blízkosti našej školy.
Pri príprave Týždňa Zelených škôl sme nezabudli ani na tohtoročné prioritné témy tohto podujatia – Záväzok pre Zem a Pošli to ďalej. Aktivitu Pošli to ďalej sme zobrali doslovne a pripravili sme otvorený list pre spoločnosť I.D.C. Holding, a.s., ktorá prevádzkuje Pečivárne Sereď Sedita. Na základe zozbieraných podpisov žiakov a zamestnancov našej školy žiadame spoločnosť o zmenu receptúry aspoň v jednom ich výrobku, v Horalkách. Chceli by sme, aby nepoužívali palmový olej, lebo v rámci projektu Jedlá zmena sme mali dostatok možností zistiť, že tento olej nie je ani zdraviu prospešný a ani jeho pestovanie nie vhodné pre životné prostredie. Chceli by sme, aby vo svojich výrobkoch uprednostňovali lokálnych pestovateľov.
A ako na našej škole vyvrcholil Deň Zeme v piatok 22. 4. 2016? Našim záväzkom pre Zem bolo, že sme celý deň na vyučovaní nevyužívali žiadne prístroje vyžadujúce elektrickú energiu.

Za Kolégium Zelenej školy Jana Leibiczerová, koordinátor ENV


Spodná navigácia

Aktualizácia: 03.05.2016

Sekcie


Jazykové verzie webstránky