Žilinský kraj a mesto Žilina podpísali dohodu o spolupráci pri čerpaní eurofondov

Memorandum podpísali predseda ŽSK Juraj Blanár a primátor Žiliny Igor Choma.

 

 

 

Memorandum o spolupráci medzi Žilinským samosprávnym krajom (ŽSK) a mestom Žilina dnes na pôde Úradu ŽSK podpísali predseda ŽSK Juraj Blanár a primátor Žiliny Igor Choma.
Podpisom memoranda sa partneri zaviazali zabezpečiť spoločnú prípravu a implementáciu Regionálnej integrovanej územnej stratégie (RIÚS) Žilinského kraja a Integrovanej územnej stratégie mesta Žilina s cieľom zvýšiť úroveň hospodárskeho a sociálneho rozvoja územia mesta a územia celého samosprávneho kraja, čo má prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb v regiónoch.
Predseda ŽSK po podpise memoranda uviedol, že ide o prvý podpis memoranda o spolupráci medzi samosprávnym krajom a krajským mestom pri príprave strategických dokumentov na čerpanie fondov Európskej únie (EÚ) pre aktuálne programovacie obdobie. "Som veľmi rád, že došlo k dohode a spojíme sily, doterajšie skúsenosti z čerpania fondov a spoločne budeme túto stratégiu spracovávať. Spoločne vytvoríme takzvanú Radu partnerstva, v ktorej budú zastúpení všetci potenciálni žiadatelia o finančné prostriedky vrátane ŽSK a krajského mesta. A takto nastavíme RIÚS, aby sme ho v tomto programovacom období vyčerpali bezo zvyšku v oblastiach, ktoré sú pre nás prioritné - školstvo, sociálne služby, zdravotníctvo, kultúra a životné prostredie," povedal Blanár.
Žilinský primátor vníma spoluprácu ako pozitívnu, najmä z toho dôvodu vzniku synergického efektu pri príprave projektov a získavaní peňazí z EÚ do regiónu. "Urobili sme to, aby sme dostali prostriedky do tohto regiónu čím skôr. Ideme sa orientovať na oblasť dopravy, školstva – najmä predškolských zariadení. Ideme do rekonštrukcie parkov a zelene, ideme do vylepšenia sociálnych podmienok, najmä pre seniorov a dôležitou vecou pre mňa je aj areál žilinského športu," uzavrel Choma.

(Zdroj TASR)


Spodná navigácia

Aktualizácia: 08.12.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky