15. december 2016

Žilinský kraj čakajú ďalšie opravy ciest

 

 

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 15. december 2016

Oblasť dopravy Žilinského samosprávneho kraja bude v budúcom roku hospodáriť so sumou 32.843.000 eur. To v porovnaní s tohtoročným rozpočtom znamená zvýšenie financií o 1,7 milióna eur, čiže o 5,6 %. Vyplýva to z návrhu rozpočtu Žilinskej župy na rok 2017, ktorý budú schvaľovať župní poslanci na najbližšom zasadnutí v pondelok 19. decembra 2016. 

„Žilinská župa patrí k prirodzeným dopravným uzlom spájajúcim západ Európy s východom a juh so severom. Oblasť dopravy a zvlášť kvalitná cestná infraštruktúra je pre ďalší rast Žilinského kraja absolútne kľúčovou a úzko súvisí s rozvojom cestovného ruchu, zamestnanosťou a prílevom nových investícií. Rekonštrukcie ciest a ich údržba preto patria medzi priority nášho kraja,“ zdôraznil predseda ŽSK Juraj Blanár. Kapitálové výdavky v oblasti dopravy počítajú pre budúci rok so sumou 7,6  mil. eura a počas roka sa budú navyšovať podľa aktuálnych potrieb. V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2016 sú výdavky vyššie o 100-tisíc eur. Investované budú do opravy krajských ciest a do novej techniky pre cestárov. Pribudne päť nových sypacích nadstavieb za 200-tisíc eur a za takmer 560-tisíc eur tiež nové traktory. 

Budúcoročný rozpočet ráta rovnako s investíciami vo výške 640-tisíc eur na opravu cesty II. triedy medzi obcami Turzovka a Semeteš, 350-tisíc eur na opravu cesty III. triedy medzi Liptovským Hrádkom a Dovalovom a 765-tisíc eur na rekonštrukciu mosta ponad rieku Belá v Liptovskom Hrádku. Do opravy oravských mostov cez potok Zázrivka a cez potok v obci Klin vyčlenil kraj dovedna 300-tisíc eur. Most sa bude obnovovať i v obci Kotešová, naň je schválená suma 350-tisíc eur. Najvýznamnejšou investíciou na Turci bude rekonštrukcia oporného múru v obci Jasenovo vo výške 500-tisíc eur. 

Najväčšie navýšenie rozpočtu dopravy je v bežných výdavkoch, a to až o takmer 5 percent oproti roku 2016. „Klesá počet cestujúcich, preto očakávame aj úbytok tržieb, ktoré je potrebné dofinancovať. Našou úlohou je zabezpečiť dopravnú obslužnosť a ak by sme tieto spoje nefinancovali, ľudia by sa nemali ako dostať do školy, do práce či k lekárovi,“ zdôraznil riaditeľ odboru dopravy ŽSK Ivan Mokrý. Ako doplnil, Žilinská župa si u dopravcov objednáva výkony vo verejnom záujme, prepravu občanov prímestskými autobusmi v regiónoch Liptov, Orava, Turiec, Kysuce a Horné Považie. Ročne najazdia dopravcovia ARRIVA LIORBUS a SAD Žilina v kraji 25 mil. kilometrov. Župa bude túto službu občanom v roku 2017 financovať sumou 16 mil. eur. 

Dopravcovia na základe zmluvy s krajom ročne prepravia 27 mil. osôb, pričom ŽSK financuje aj zľavy pre seniorov, študentov, deti či zdravotne znevýhodnených. V regiónoch ich prepravuje 445 autobusov, časť z nich je vybavená aj Wi-Fi pripojením.

Lenka Záteková
hovorkyňa ŽSK

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 15.12.2016

Sekcie


Jazykové verzie webstránky