13. november 2020

Tlačová správa Nadácie Zastavme korupciu

 

 

 

 

TLAČOVÁ SPRÁVA NADÁCIE ZASTAVME KORUPCIU

12.11.2020, Bratislava

Nadácia Zastavme korupciu v spolupráci s českými expertmi zostavila rebríček verejných obstarávateľov v samospráve. Pozrite sa, ako je na tom vaše mesto
a kraj na 
www.zindex.sk.

Najlepším verejným obstarávateľom spomedzi veľkých miest je Prešov, z malých Bardejov. Vyplýva to z analýzy, ktorú v polovici volebného obdobia primátorov a starostov urobila Nadácia Zastavme korupciu v spolupráci s českými odborníkmi.
V rebríčku Zindex z vyšších územných celkov najlepšie uspeli Žilinský samosprávny kraj spolu s banskobystrickým. Hodnotenie je dostupné na www.zindex.sk.

Nadácia v spolupráci s výskumníkmi z českého think-tanku EconLab hodnotila
17 tisíc nákupov v hodnote spolu za 1,1 miliardy eur. Posudzovali najmä, či samosprávy o zákazky súťažia, či tendre nerušia, ako často sa opakujú rovnaké firmy a či pri verejnom obstarávaní neporušujú zákon.

Samozrejme, nedá sa obsiahnuť všetko, ale Zindex dáva obstarávateľom vysvedčenie, ako sa im darí v porovnaní s ostatnými. Verejnosti a občanom zase Zindex poskytne informácie, ako ich volení zástupcovia nakladajú s verejnými zdrojmi,povedala riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková. Dobrý výsledok tiež podľa nej neznamená, že v meste sa v súvislosti s nakupovaním nikdy nevyskytla žiadna kauza.

Pre
šov a Bardejov veľa súťažia

Z malých miest uspel najlepšie Bardejov, ktorý rutinne súťaží zákazky od tisíc eur, často elektronicky. Aj v prípade, že nakupoval napríklad reflexné vesty za niekoľko sto eur či stavebný dozor, vyžiadal si vždy aspoň tri ponuky na porovnanie. Takto mohol cez prieskum trhu zistiť najlepšiu cenu za objednanú službu či tovar.
Z veľkých miest najviac súťaží mesto Prešov, nevyužíva výnimky ani priame zadania a neuzatvára často k zmluvám dodatky, ktoré by navyšovali ceny. Svedčí to o dobrej príprave projektov, pre porovnanie - priemerné mesto zadáva formou dodatkov 4 percentá objemu zákazok, konštatoval Jiří Skuhrovec z EconLabu.
Prešov podľa neho využíva moderné postupy, ktoré smerujú k vyššej hodnote za peniaze. Vyzdvihol najmä súťaže o návrh pri prírodnom kúpalisku Delňa a Záhrade umenia na Kmeťovom stromoradí. Fakt, že mesto zverí výber projektov do rúk komisie externých architektov, svedčí o nezaujatosti a snahe dostať kvalitný výsledok a nie ten najlacnejší,dodal Skuhrovec.

Zo samosprávnych krajov si prvé miesto delia banskobystrický a žilinský. Banskobystrický kraj vo veľkej miere využíva cenové aukcie, rozhoduje rýchlo a nemení podmienky súťaže. V porovnaní s Prešovom a Bratislavou sa síce vyhýba komplikovanejším postupom ako sú necenové súťaže či súťaže o návrh, ale funguje jednoducho a efektívne. Žilinský kraj sa vyšvihol najmä kvôli veľkým súťažiam na dodávku energií. Hoci mal niekoľko prieskumov zo strany Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), ten nekonštatoval žiadne porušenie zákona.

Č
o je Zindex?

Hodnotenie Zindex funguje už roky v Českej republike, Európska komisia ho označuje ako špičkovú prax. Hodnotenie vychádza výlučne z dát o reálnom zadávaní, vyhodnocuje efektivitu a rizika úradov. Jeho cieľom je motivovať verejné inštitúcie, aby o obstarávaní nerozmýšľali ako o úkonoch, kde sa musia držať minimálnych zákonných požiadaviek, a všetko bude v poriadku.

Chceme nákupcov podporiť, aby využívali najlepšiu dostupnú prax a odporúčané, overené postupy - ako ich identifikujú napríklad Európska komisia alebo OECD,” konštatovala Petková. Nadácia pri investigatíve často poukazuje na predražené tendre či zásadné prešľapy pri nákupoch.

Zindex tých najhorších nezverejňuje, hodnotenie im posiela samostatne, spolu s odporúčaním, ako sa zlepšiť.Ako dopadli veľké mestá

Prešov - 77%

Poprad - 76%

Hlavné mesto SR Bratislava - 75%*Vysoký Zindex napovedá o kvalitných súťažiach, transparentnosti a širokých možnostiach kontroly obstarávania verejnosťou. Nízky Zindex je odchýlka od dobrej praxe, nemusí však nevyhnutne znamenať korupciu alebo porušenie zákona.[1]
Ako dopadli malé mestá

Bardejov - 82%

Prievidza - 80%

Trebišov - 76%Ako dopadli samosprávne kraje

Žilinský samosprávy kraj - 77%

Banskobystrický samosprávny kraj - 77%

Nitriansky samosprávny kraj - 74%

Prešovský samosprávny kraj - 74%
Viac na www.zindex.sk

Slovensko vs Česká republika

Čo sa týka porovnania s Českou republikou, Slovensko je lepšie v uverejňovaní a súťažení menších nákupov. Zjavný je aj dôslednejší dohľad Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), ktorý zadávateľov kontroluje častejšie, ako jeho český ekvivalent. Naopak, na Slovensku vidíme nižšiu mieru elektronizácie - napríklad slabšie využívanie dynamických nákupných systémov pre efektívnejšie nákupy”, vysvetlil Skuhrovec.


Hodnotenie samospráv cez rebríček Zindex sa na Slovensku robilo po prvýkrát.
V minulosti už Nadácia spolu s EconLab zverejnila rebríček štátnych inštitúcií.

Projekt Zindex sme mohli realizovať vďaka podpore nadácie Pontis a Fondu pre transparentné Slovensko.


STANOVISKO PREDSEDNÍČKY ŽSK ERIKY JURINOVEJ

 

Verejný záujem musí stáť nad osobnými záujmami a preferovaním ekonomicky mocných skupín. Aj preto sme od nástupu do úradu prijali viaceré opatrenia, aby nakladanie s verejnými zdrojmi bolo zákonné, efektívne a transparentné. Ako prvá župa sme zriadili pracovisko Hodnota za peniaze, ktoré hodnotí nové projekty či stráži vnútornú
ekonomiku. Začali sme s transformáciou rozpočtových organizácií na príspevkové z dôvodu efektívnejšieho fungovania inštitúcií. Už viac ako dva roky zákazky, ktoré vyhlásime ako kraj, zverejňujeme na webovej stránke a rovnakú povinnosť majú aj naše inštitúcie. Informácie o obstarávaní propagujeme aj na našom Facebooku, aby sa informácia dostala čo najväčšiemu počtu firiem. Pri verejnom obstarávaní volíme postupy s kritériami ekonomicky najvýhodnejšej ponuky so zárukou kvality. Rušíme zákazky v prípadoch, ak bola predložená iba jedna ponuka, pretože takéto súťaže bez hospodárskej súťaže a konkurencie navyšujú ceny zákaziek.

Podarilo sa nám počas jedného roka  2019 znížiť zmluvné ceny zákaziek takmer o 14 mil. oproti  zmluvným cenám z predchádzajúcich rokoch alebo oproti cenám určených pred vyhlásením súťaže podľa cien aktuálnych v čase vyhlásenia súťaže.
 
Máme radosť, že tri roky nášho úsilia ocenila aj Nadácia Zastavme korupciu spolu s českými expertmi. Je to pre nás potvrdením, že cesta, akou sme sa vydali, je síce náročná, ale správna. K získanému oceneniu pristupujeme s veľkým rešpektom a s pokorou, vždy je čo zlepšovať.

Zároveň vnímame, že verejné obstarávanie je podľa aktuálneho znenia zákona o verejnom obstarávaní skutočne náročný a zdĺhavý proces, pričom výsledok závisí najmä od podmienok na trhu. Boli sme prví v SR, ktorí obstarávali prímestskú autobusovú dopravu a získali sme neoceniteľné skúsenosti, ktoré nemá žiadny samosprávny kraj.  Ako verejná inštitúcia (ŽSK) sme počas verejnej súťaže boli vystavený veľkým tlakom, kolúznemu konaniu a  svojvôli viac ako desaťročie monopolne postaveným firmám, pričom štát so svojimi inštitúciami nám nebol nápomocný.  Výsledkom je dokonca vyššia cena, ktorá robí z verejnej dopravy v našom kraji neudržateľnú službu, avšak pokračujeme a vyhlasujeme nové súťaže na verejnú dopravu. Veríme, že zapojením  viacerých firiem odstránime ekonomický diktát.
 
Verejné obstarávanie potrebuje značnú reformu aby sme mohli aj tie najnáročnejšie obstarávania obstarávať čestne, otvorene, bezpečne a s istotou, že štátne orgány sú nestranné a rozhodujú bez prieťahov a objektívne.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 13.11.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky