zasadnutie komisie sociálnej pomoci a rodiny

Pozvánka

 

 

 

 

 

 

P o z v á n k a

 

na zasadnutie komisie sociálnej pomoci a rodiny Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré bude

26. júla 2018 (štvrtok) o 09.00 hodine


v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v zasadačke na 4 poschodí.

 

Program:

1. Otvorenie.

2. Odporúčanie členov do komisie pre výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Centra sociálnych služieb ORAVA, Medvedzie 136, 027 44 Tvrdošín.

3. Odporúčanie členov do komisie pre výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Centra sociálnych služieb ĽADOVEŇ, J. Mazúra 5211/34, 036 01 Martin.

4. Rôzne.

5. Záver.

 

S pozdravom


Za správnosť Mgr. Ing. Sylvie Mahútová

Žilina 20. júla 2018

MUDr. Mgr. Tatiana Červeňová, MPH,MHA v. r.
predsedníčka komisie


Spodná navigácia

Aktualizácia: 20.07.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky