Výtvarné spektrum 2016

Tlačová správa KKS v Čadci.

 

 

 

 

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, dňa 15. apríla 2016 slávnostnou vernisážou v Dome kultúry v Čadci otvorilo regionálnu postupovú súťažnú výstavu Výtvarné spektrum 2016.
Výberovej porote bolo dňa 2. mája 2016 predložených na posúdenie 81 výtvarných diel od  21 autorov. Odborná porota pracovala v zložení: predsedom poroty akad. mal. Pavol Muška, Mgr. Zuzana Sýkorová a Mgr. Ivana Chmúrová.

OCENENÍ AUTORI:

Kategória B: autori vo veku od 25 do 60 rokov:

1.miesto: Ľudmila Hudecová, Skalité.
2.miesto: Elena Varšaviková, Čadca.
3.miesto: Jozef Vrábel, Podvysoká.

Čestné uznanie v kategórii B bolo udelené:
Ivete Štetinovej z Oščadnice, Marcele Romanovej z Čadce a Kamile Gabošovej z Vysokej nad Kysucou.

Kategória C: autori vo veku nad 60 rokov:

1.miesto: Stanislav Luhový, Kysucké Nové Mesto.
2.miesto: Ján Krcho, Povina.
3.miesto: Vladimír Šufliarsky, Korňa.

Čestné uznanie v kategórii B bolo udelené:
Emílii Brezinovej z Klokočova a Anne Vnukovej z Klokočova. 

Kategória D: autori nad 15 rokov /výtvarne neškolení/ špecifického výtvarného prejavu – insitné umenie, art brute, naivné umenie a pod.

1.miesto: Bohuslav Urban, Čadca.
2.miesto: Martin Roman, Lodno.
3.miesto: Milan Pavlík, Čadca.

Čestné uznanie bolo udelené:
Kristíne Lašovej z Čadce – Milošovej.

Hlavnú cenu tento rok výberová porta neudelila.

Blahoželáme oceneným a srdečne ĎAKUJEME všetkým autorom, ktorí svojimi výtvarnými dielami prispeli do tejto zaujímavej umeleckej mozaiky regionálnej postupovej súťažnej výstavy. Ocenení autori a výberovou porotou doporučení autori, postupujú do krajského kola Výtvarné spektrum 2016, ktoré pripravuje naše stredisko a jeho vernisáž sa uskutoční v priestoroch Kultúrneho a spoločenského strediska v Turzovke dňa 10. júna 2016 o 14.00 hod.

Srdečne vás pozývame...

KKS v Čadci


Spodná navigácia

Aktualizácia: 10.05.2016

Sekcie


Jazykové verzie webstránky