Určené pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti - Metodický pokyn MZ SR

na liečbu osoby intoxikovanej metanolom.

Metodický pokyn
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na liečbu osoby intoxikovanej metanolom

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 45 ods. 1 písm. b) zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva tento metodický pokyn


Spodná navigácia

Aktualizácia: 25.03.2013

Sekcie


Jazykové verzie webstránky