Úrad ŽSK zverejňuje návrh Plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra ŽSK

na 1. polrok 2015

 

 

 

 

  

V zmysle § 19e ods. 1 písm. b) zákona č. 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

Úrad Žilinského samosprávneho kraja

zverejňuje návrh Plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja na 1. polrok 2015, o ktorom bude rokovať Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja na zasadnutí 18. decembra 2014.

 

Žilina 3. decembra 2014

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 03.12.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky