Tvoj produkt pre kraj

Župa prichádza s kampaňou na podporu drobných regionálnych podnikateľov.

 

 

 

 

 

 


V rámci stratégie Žilinský kraj 22+ sa kraj usiluje podporovať drobných regionálnych podnikateľov, miestnu ekonomiku, komunitné podnikanie, malých farmárov i kvalitných lokálnych producentov potravín. Aktuálne sa ŽSK rozhodol spustiť kampaň Tvoj produkt pre kraj, ktorou chce osloviť a nájsť ďalších unikátnych výrobcov.

„V kraji vnímame potrebu podporovať drobných regionálnych podnikateľov a dať im šancu pre rozvoj ich remesla. Ctíme si tradície a vysokokvalitné produkty, ktoré v sebe nesú pečať atraktivity. Aj preto sme prišli s aktuálnou výzvou, ktorej cieľom je pomôcť naštartovať spoluprácu kraja s drobnými podnikateľmi,“ povedala predsedníčka kraja Erika Jurinová.

Výzva platí pre drobných regionálnych podnikateľov, ktorí spĺňajú určité podmienky. Následne môžu zaslať tip na svoj produkt cez emailovú adresu, poprípade reagovať aj na krajskom facebooku. „Záujemcovia môžu prihlasovať rôzne tipy výrobkov, či už sa jedná o džemy, čaje, syry prípadne remeselné a iné výrobky. Portfólio nie je ohraničené,“ dodala predsedníčka.


Ste aj vy producentom, remeselníkom alebo podnikáte na trhu so zaujímavými výrobkami, prípadne viete o produktoch, o ktorých by sme mali počuť? Ozvite sa nám cez emailovú adresu a najzaujímavejšie produkty podporíme mediálnou propagáciou cez naše krajské kanály. Vybrané produkty budú súčasťou katalógu regionálnych výrobkov a služieb, čím sa vaše produkty zviditeľnia aj za hranicami regiónu a Slovenska.

Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky:

  • Uchádzačom môže byť mikro a malý podnik so sídlom na území Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK)
  • Uchádzač podá žiadosť do 15. júla 2021. V žiadosti uvedie: identifikačné údaje PO, špecifikáciu produktu s fotografiami, prípadne iným propagačným materiálom. Žiadosť zasielajte na e-mailovú adresu:
Kampaňou Tvoj produkt pre kraj ŽSK v praktickej rovine podporí miestnu ekonomiku a komunitné podnikanie, tak ako si stanovil v stratégii Žilinskýkraj 22+. Podpora drobných regionálnych podnikateľov sa zintenzívni aj cez katalóg regionálnych výrobkov a služieb.

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 10.06.2021

Sekcie


Jazykové verzie webstránky