Terapia kultúrou s Magdou Vášáryovou

Tlačová správa Kysuckej knižnice v Čadci.

 

 

 

 

 

Príjemný a veľmi podnetný štvrtkový podvečer 28. apríla 2016 prežili návštevníci Kysuckej knižnice v Čadci, ktorí sa chceli osobne stretnúť a porozprávať s Magdou Vášáryovou. Poslankyňa NR SR, bývala veľvyslankyňa v Rakúsku a Poľsku, zakladateľka Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, editorka, herečka a predsedníčka celoslovenského ženského spolku Živena zavítala v tento deň do Čadce. Ako vášnivá čitateľka a propagátorka knižníc a čítania nevynechala ani návštevu Kysuckej knižnice, ktorá rozvíja svoju činnosť v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. 
Pani Vášáryovú na pôde knižnice srdečne privítala zástupkyňa riaditeľky Ľubica Lašová a autorské stretnutie, ktoré prebiehalo vo veľmi príjemnej atmosfére, viedla Helena Pagáčová.
V študovni knižnice bola pripravená malá výstavka kníh, hudobných nahrávok a fotografií umeleckých diel, ktoré autorka vo svojej knižke pod názvom „Terapia kultúrou“ preferuje a odporúča do našej pozornosti. Po prečítaní krátkej kapitoly uviedla jej autorka, že pri písaní knihy ju inšpirovalo magické číslo sedem. Ponúka nám teda tvorbu siedmich autorov slovenskej i svetovej literatúry, slovenskej a svetovej vážnej hudby, výtvarného umenia, architektúry, fotografie, divadla, filmu a histórie. Kapitoly sú uvedené príznačnými názvami, a to „čítanie, počúvanie, pozeranie, vyzeranie (nie z okna), pochopenie susedov (svetovej histórie)“. Autorské čítanie sa striedalo so živou diskusiou a otázkami zameranými na jej hereckú kariéru, prácu v diplomatických službách, politike i verejnom živote. Veľmi zaujímavé boli jej spomienky na herecké začiatky, osobné stretnutia s režisérmi, hercami, spisovateľmi a politikmi. Jej vtipné odpovede rozosmievali publikum, ale vyjadrila sa i k vážnym témam, ktoré trápia dnešnú spoločnosť, najmä skutočnosť, že mladí vzdelaní ľudia nechcú ostať na Slovensku a hľadajú možnosti svojho uplatnenia v zahraničí. Na všetky otázky odpovedala s úsmevom a očarila svojím priateľským prístupom a ústretovosťou. Po besede nasledovala autogramiáda a individuálne rozhovory s účastníkmi stretnutia. Pani Magda Vášáryová bola nadšená priestormi knižnice, príjemnou atmosférou literárneho podvečera i čitateľmi a návštevníkmi podujatia, ktorí prejavili veľký záujem o jej úspešnú umeleckú, diplomatickú a politickú kariéru i literárnu tvorbu. Veríme, že jej návšteva nebola posledná a nájde si čas, aby sme ju na Kysuciach opäť srdečne uvítali. V pamätnej knihe Kysuckej knižnice v Čadci je zaznamenané jej vyjadrenie, ktoré si zaslúži citovať: „Áno som knihomoľka. Priznávam sa k tomu rada. A knižnice sú pre mňa chrámom. Škoda, že si to naša spoločnosť tak málo uvedomuje. Čím by sme boli bez čítania?“

KK
Mgr. Helena Pagáčová
Kysucká knižnica v Čadci
Ul. 17. novembra 1258
022 01 Čadca


Spodná navigácia

Aktualizácia: 03.05.2016

Sekcie


Jazykové verzie webstránky